ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่14” ส่งนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พร้อมโชว์ศิลปะไทยในต่างแดน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 17:02:04 น.
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา "เพชรราชมงคลพระนคร" รุ่นที่ 14 เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาจำนวน 18 คน ที่ผ่านการคัดเลือกร่วมได้รับประสบการณ์ตรง มีโลกทัศน์กว้างไกล นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง (Nanning College for Vocational Technology) และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง (Kunming University of Science and Technology) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 14 วัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์โจวว่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้แลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรมมากมายเช่น การแกะสลักไม้ ดนตรีพื้นบ้าน ประดิษฐ์พัด และการจัดดอกไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และเพื่อก้าวสู่การเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคมในอนาคต

นอกจากนี้นักศึกษาโครงการเพชรมงคลพระนคร รุ่นที่13 ยังได้ร่วมโชว์ศักยภาพด้านวัฒนธรรม จัดการแสดงนาฏศิลป์ในชื่อชุดเอกลักษณ์ไทย เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสายตาของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาจีน อินเดีย และเวียดนามเป็นจำนวนมาก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง