กรมประมง จัดงานเปิดตัว...โครงการ “สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร” ด้วยการขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 17:09:38 น.
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--กรมประมง

จากปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และโรคระบาด กรมประมงจึงมีแนวคิดในการผลิตจุลินทรย์เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้ โดยปัจจุบันการใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบพัฒนา

กรมประมงจึงจัดกิจกรรม "ขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์" ภายใต้โครงการ "สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร" ขึ้น โดยการจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ เพื่อให้สามารถบริการเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ

ในโอกาสนี้ กรมประมงจึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการดังกล่าวฯ
ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. (ลงทะเบียน 13.30 น.) ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง