สวทช. จัดพิธีเปิดโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School power by Kidbright) และโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทยภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน”

ข่าวทั่วไป 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 10:11 น. —ThaiPR.net

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดงานเปิดตัวโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School power by Kidbright) และโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้โครงการ Big Rock หรือโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ และนโยบายของ วท. "วิทย์สร้างคน" เพื่อเป็นการวางรากฐานและปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำของระบบการศึกษาด้วยการกระจายองค์ความรู้ให้เข้าถึงได้ โดยเฉพาะโรงเรียนภูมิภาคและโรงเรียนด้อยโอกาส อันจะเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ภายในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมชมนิทรรศการผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ผ่านบอร์ดสมองกล Kidbright และตัวอย่างอุปกรณ์จากโครงการ Fabrication Lab ด้วย

ในการนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยได้จัดรถตู้บริการรับ-ส่งในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ออกเดินทางจาก สวทช. อาคารโยธี โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการขึ้นรถตู้ได้ที่คุณอาทิตย์ ลมูลปลั่ง โทร. 081-989-3459 และขอขอบคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ สำหรับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

วัน : ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

เวลา : 12.15 - 15.00 น.

สถานที่ : ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ