Red Hat ปลุกกระแส สร้างโมเมนตัม ด้วยคลื่นลูกใหม่จากผู้นำอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ข่าวเทคโนโลยี Thursday June 7, 2018 14:39 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--FAQ LTD Red Hat ปลุกกระแส สร้างโมเมนตัม ด้วยคลื่นลูกใหม่จากผู้นำอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เพื่อร่วมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถด้านการคาดการณ์ในการขอใบอนุญาตสำหรับโอเพ่นซอร์ส ภายใต้ความร่วมมือของ CA Technologies, Cisco, HPE, Microsoft, SAP และ SUSE ที่พร้อมทุ่มเวลาแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นสอง (GPLv2) Red Hat, Inc. (NYSE: RHT) ประกาศความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีระหว่าง 6 บริษัทยักษ์ใหญ่ อันได้แก่ CA Technologies, Cisco, HPE, Microsoft, SAP และ SUSE เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่การจดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส มุ่งมั่นขยายสิทธิเพื่อแก้ไขสัญญาทางด้านการใช้งานโอเพ่นซอร์สที่ไม่สอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งนำไปสู่การร่วมมือกันของตัวแทนผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ในการเข้ามาแก้ไขจุดบกพร่องและส่งเสริมให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สมากยิ่งขึ้น GNU General Public License (GPL) และ GNU Lesser General Public License (LGPL) ถือเป็นใบอนุญาตที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากครอบคลุมโปรเจคซอฟต์แวร์ที่สำคัญมากมาย รวมไปถึงลินุกซ์ เคอร์เนล โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นสาม (GPLv3) ได้มีการพยายามยุติบริการที่มอบโอกาสให้แก่ผู้เผยแพร่โค้ดในการแก้ไขข้อผิดพลาดในกฎระเบียบข้อบังคับ ความพยายามดังกล่าวทำให้เกิดการบังคับใช้ไลเซนส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สอดคล้องกันกับชุมชนที่มีกฎระเบียบเคร่งครัด เพื่อผลประโยชน์ด้านการเงิน เป็นอันตกไป ในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 Red Hat, Facebook, Google และ IBM ร่วมมือขยายแนวทางการจัดการข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการเขียนโค้ดบนซอฟต์แวร์ที่อยู่ในขอบเขตของสัญญา GPLv2 และ LGPLv2.1 กับ v2 ซึ่งในวันนี้จะมีอีกสิบบริษัทตกลงเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์สำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส โดยในระบบนิเวศน์ขนาดใหญ่ของโปรเจคต่างๆ ที่ใช้ใบอนุญาต GPLv2 และ LGPLv2.x นั้น จะได้รับประโยชน์จากการนำแนวทางอันสมดุลมาใช้ระงับข้อผิดพลาดที่เกิดจาก GPLv3 ความมุ่งมั่นในการรักษาสิทธิ์ร่วมกัน คำแสดงความมุ่งมั่นของแต่ละบริษัท - ก่อนยื่นคำร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมาย (นอกเหนือจากกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการตั้งรับ หรือ 'Defensive Action') ที่เกิดขึ้นจากการระงับใบอนุญาตที่ครอบคลุม[บริษัท ] จะต้องขยายผลไปยังบุคคลหรือนิติบุคคล ("คุณ") ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดใบอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาและการกู้คืนจาก GPL เวอร์ชั่น 3 ซึ่งในที่นี้คำว่า 'ใบอนุญาต' หมายถึง ใบอนุญาตที่ครอบคลุมที่มีผลบังคับใช้ - อย่างไรก็ตาม หากยอมรับว่าฝ่าฝืนข้อกำหนด ใบอนุญาตของคุณจะถูกเพิกถอนจากเจ้าของสิทธิ์ (ก) โดยชั่วคราว จนกว่าเจ้าของสิทธิ์จะแสดงเจตจำนงว่าต้องการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว และโดยถาวร (ข) หากเจ้าของสิทธื์ไม่สามารถชี้แจงถึงเหตุที่ก่อให้เกิดการละเมิดได้ภายใน 60 วันหลังจากวันที่ถูกระงับ - นอกจากนี้ ใบอนุญาตของคุณที่อยู่ภายใต้เจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าใดเจ้าหนึ่งจะยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ หากเจ้าของลิขสิทธิ์ชี้แจงถึงการละเมิดข้อบังคับให้กับคุณอย่างเป็นเหตุเป็นผล และต้องเป็นครั้งแรกที่ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดใบอนุญาต (ไม่ว่าด้วยการกระทำใดก็ตาม) จากเจ้าของสิทธิ์ และสามารถแก้ไขการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน [บริษัท] มีเจตนาไม่ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงนี้ และจะบังคับใช้กับ [บริษัท] และตัวแทนที่ [บริษัท] มอบหมายลิขสิทธิ์ให้ โดย [บริษัท] สามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงโดยแถลงฉบับใหม่ ณ สถานที่นั้นๆ หรือสถานที่อื่น ที่ถูกกำหนด คำอธิบาย ใบอนุญาตที่ครอบคลุม ประกอบด้วย GNU General Public License เวอร์ชั่น 2 (GPLv2), GNU Lesser General Public License เวอร์ชั่น 2.1 (LGPLv2.1)หรือ GNU Library General Public License เวอร์ชั่น 2 (LGPLv2), 'Defensive Action' หมายถึง การพิจารณาทางกฎหมายหรือการอ้างสิทธิ์ที่ทางเร้ดแฮทได้โต้แย้งต่อสิ่งที่ก่อนหน้านี้คุณได้เสนอเพื่อการพิจารณาทางกฎหมายหรือการอ้างสิทธิ์ของคุณหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง [บริษัท] หมายถึง [บริษัท] และ สาขาของบริษัท อ่านความมุ่งมั่นของแต่ละบริษัทได้ที่ - Red Hat: https://www.redhat.com/en/about/gplv3-enforcement-statement and https://www.redhat.com/en/blog/ability-correct-errors-gplv2-compliance-right-thing-do - CA Technologies: https://www.ca.com/us/legal/gpl-commitment.html - HPE: https://news.hpe.com/hpe-joins-other-community-leaders-in-protecting-developers-and-enabling-innovation/ - Microsoft: https://aka.ms/GPLv3 - SUSE: https://www.suse.com/licensing/gplv3-enforcement-statement/ and https://www.suse.com/c/gpl-enforcement-statement/ คำกล่าวสนับสนุน ไมเคิล คันนิงแฮม รองประธานบริหารและที่ปรึกษาทั่วไป, Red Hat "เรามุ่งมั่นที่จะได้เห็นบริษัทชั้นนำร่วมกันสนับสนุนความเท่าเทียมและการคาดการณ์ในการบังคับใช้ใบอนุญาต เราเห็นว่านี่คือการแถลงการณ์ครั้งสำคัญที่ทำให้การทำตามกฎข้อบังคับการใช้ใบอนุญาตนั้นครอบคลุมไปถึงการร่วมกันพัฒนาและการนำเอาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สมาใช้งาน" คริสโตเฟอร์ เฮิร์บสต์ รองประธานและผู้ช่วยที่ปรึกษาทั่วไป, CA Technologies "ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สคือองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สมัยใหม่ และในฐานะผู้ที่มีส่วนร่วมกับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส และ open standards และมีความสอดคล้องกับภารกิจของเราในการกำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางความคิดและผลลัพธ์ทางธุรกิจ เราจึงมีความยินดีที่จะเข้าร่วมในความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อที่จะนำมาซึ่งโอกาสในการออกใบอนุญาตซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส" วิลลี่ เฮอนานเดส รองประธานและที่ปรึกษาทั่วไป, HPE "HPE เป็นผู้สนับสนุนและผู้นำด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและระบบปฏิบัติการลีนุกซ์มากว่า 15 ปี เรายังคงยึดมั่นในโอเพ่นซอร์สและโอเพ่นสแตนดาร์ด ในฐานะที่เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกิดการสนับสนุนทางด้านความร่วมมือในอุตสาหกรรมครั้งนี้ เราหวังว่าการขยายระยะเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาดในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มข้อต่อรองให้กับใบอนุญาต GPL ที่จะมอบความสะดวกในการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมไปพร้อมๆ กัน" ไอลีน อีแวนส์ ที่ปรึกษาทั่วไปของ Micro Focus และสมาชิกคณะกรรมการแห่ง Linux Foundation "เรารู้สึกมีกำลังใจเมื่อได้เห็นกลุ่มบริษัทที่มีความแตกต่างแต่มีจุดประสงค์เดียวกันในการสนับสนุนความยุติธรรมในการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการกำหนดใบอนุญาต การริเริ่มครั้งนี้จะสร้างความมั่นใจให้แก่ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตไปสู่อนาคต" เอริค แอนเดอร์สัน รองประธานและที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft "เราปรารถนาที่จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใบอนุญาตที่มีชื่อเสียงในคอมมูนิตี้ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องทางแก้ไข หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างครบถ้วน เราเชื่อว่าการประกาศในวันนี้จะช่วยผลักดันมาตรฐานที่สำคัญนี้ แล้วยังช่วยเพิ่มความร่วมมือและนวัตกรรมภายในคอมมูนิตี้ของลีนุกซ์อีกด้วย" จานาคา โบฮ์ร ผู้กำกับดูแลการออกใบอนุญาต, SAP ผู้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่เพิ่มขึ้นมีความกังวลในแง่ของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยไร้เจตนา อันเนื่องมาจากเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและการข้องแวะกับความเสี่ยงด้านกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งนี้ เอสเอพี เชื่อว่า การเริ่มแก้ไขโดยการเปลี่ยน GPLv3 ไปเป็น GPLv2 เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดคือก้าวที่ถูกต้องในการปกป้องหลักการของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส นีลส์ บรุ๊คแมนน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUSE "SUSE เชื่อว่าการสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ยุติธรรมและมั่นคงที่มีผลในการบังคับใช้ใบอนุญาตสำหรับโอเพ่นซอร์สจะดึงคนเข้ามายังคอมมูนิตี้โอเพ่นซอร์สมากขึ้น พร้อมกับมูลค่าเม็ดเงินที่มาจากซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สซึ่งพัฒนาขึ้นโดยนักพัฒนาและผู้ใช้งาน การที่ผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ใบอนุญาต GPLv2 ยอมรับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับดังกล่าว ผลของการเติบโตด้านการพัฒนาและการนำเอามาใช้จะผลักดันไปสู่นวัตกรรมและโอกาสที่ดียิ่งขึ้น" ติดต่อกับ Red Hat - เกี่ยวกับ Red Hat - ติดตามข่าวที่ Red Hat newsroom - อ่านบล็อกที่ Red Hat blog - ติดตาม Red Hat on Twitter - เป็นเพื่อนกับ Red Hat on Facebook - รับชม Red Hat videos on YouTube - เป็นเพื่อนกับ Red Hat on Google+ - ติดตาม Red Hat on LinkedIn เกี่ยวกับเร้ดแฮท อิงค์ เร้ดแฮทคือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชั่นโอเพนซอร์สชั้นนำของโลก ที่ใช้วิธีการขับเคลื่อนจากชุมชน เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีคลาวด์ ลินุกซ์ มิดเดิลแวร์ สตอเรจ และเวอร์ชวลไลเซชั่นที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูง และให้บริการการสนับสนุน การฝึกอบรม และให้คำปรึกษาที่ได้รับการยอมรับ เร้ดแฮทเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของเครือข่ายทั่วโลกให้กับผู้ประกอบการ พันธมิตร และชุมชนโอเพนซอร์ส เร้ดแฮทจึงสามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการ และเป็นระบบเปิดใช้งานได้อย่างอิสระเพื่อสร้างการเติบโตและเป็นการเตรียมลูกค้า ให้พร้อมตอบรับกับไอทีในอนาคต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.redhat.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ