เปลี่ยนคุกให้เป็นโฮมสเตย์ รพ.สวนสราญรมย์ บำบัดฟื้นฟู ผู้เสพคือผู้ป่วย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 14:15:01 น.
กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--Med Agency

การติดยาเสพติด ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน หมายถึงการเสพยาหรือสารจนเกิดสภาวะ physiological dependence ซึ่งประกอบด้วยอาการทนยา (tolerance) หรืออาการขาดยา (withdrawal or abstinence syndrome)

โดยปกติยาหรือสารเกือบทุกชนิดถ้าทำให้เกิดการเสพติดแล้ว ผู้ใช้จะใช้ยาหรือสารในลักษณะผิดปกติ ซึ่งทำให้เกิดความบกพร่องในหน้าที่ทางสังคมหรืออาชีพ โดยปัจจุบันในไทยเราเปลี่ยนนโยบายจากการลงโทษด้วยจำคุกให้ ผู้เสพเป็นผู้ป่วยได้รับการบำบัด

เว็บไซต์เมดฮับนิวส์ดอทคอม และ เพจ sasook รายงานว่า นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาผู้ป่วยโรคทางจิตเวชทุกชนิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ประจำเขตสุขภาพที่ 11 ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ได้รับรายงานว่า ผู้ป่วยจิตเวชที่พักรักษาในรพ.สวนสราญรมย์ที่มีวันละประมาณ 350 คน ร้อยละ 40 เกิดมาจากการใช้สารเสพติด

ที่พบมากได้แก่ ยาบ้า และเหล้า เพิ่มขึ้นจากช่วง 5 ปีก่อนประมาณ 2 เท่าตัว ร้อยละ 95 เป็นผู้ชาย ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและวัยทำงาน และยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งส่งมาจากกรมควบคุมประพฤติเป็นผู้ป่วย พ.ร.บ.ยาเสพติด ที่มีอาการทางจิตเช่นก้าวร้าว หูแว่ว ประสาทหลอน หลงผิด ส่งตัวเข้ามาบำบัดด้วย

รพ.สวนสราญรมย์ได้จัดระบบบริการฟื้นฟูด้านสมอง จิตใจ และ ด้านสังคมให้ผู้ป่วยยาเสพติด ที่ผ่านการบำบัดในระยะถอนพิษยาที่อาการทางจิตอยู่ในภาวะสงบ รับรู้ตนเองดีขึ้นแล้ว เพื่อให้กลับคืนมาสู่สภาพที่เป็นปกติที่สุด

โดยใช้ กระบวนการชุมชนบำบัดให้การดูแลแบบโฮมสเตย์ (home stay model) สถานที่พักฟื้นเป็นบ้านพัก 2 ชั้น คล้ายรีสอร์ท ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ อิสระ มีทั้งหมด 9 หลัง หลังละ 10 เตียงให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนจำลอง

ด้าน นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา ผู้อำนวยการ รพ.สวนสราญรมย์ กล่าวว่าโรคจิตเวชที่พบได้บ่อยในผู้ที่ใช้ยาเสพติดคือ โรคจิตเภท พบได้ร้อยละ 70 รองลงมาคือโรคซึมเศร้า และโรคบุคลิกผิดปกติแบบต่อต้านสังคม ก้าวร้าว ทำร้ายคนอื่น

พบได้ประมาณร้อยละ 30 ในปี 2560 มีผู้ป่วยสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาที่รพ.สวนสราญรมย์ 9,096 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มี 6,660 คน

ส่วนใหญ่ใช้สารเสพติดหลายชนิดร่วมกัน เช่นใช้กระท่อมกับยาบ้า กัญชากับยาบ้า ร้อยละ 70 มีอายุอยู่ในช่วง 18-25 ปี น้อยสุด 8 ปีจากการใช้สารระเหย

การบำบัดฟื้นฟูฯผู้ป่วยยาเสพติด ขณะนี้มีบ้านพักทั้งหมด 9 หลัง รับได้ 60 คน มีพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และมีระบบการติดตามผลการรักษาหลังจำหน่าย 1 ปี การบำบัดฟื้นฟูฯจะครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ

รวมทั้งด้านอาชีพ การใช้เวลาที่เกิดประโยชน์ และมีรายได้ เพื่อสร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจให้ผู้ป่วย เนื่องจากผู้ที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่มักจะขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ

ประการสำคัญได้ให้ครอบครัวซึ่งมีส่วนสำคัญที่สุดในการให้กำลังใจผู้ป่วยเลิกเสพยาอย่างถาวร เข้ามามีส่วนร่วมในการทำครอบครัวบำบัดประมาณ 7-8 ครั้ง ระหว่างที่ผู้ป่วยบำบัดรักษาโดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องปัญหายาเสพติดรวมทั้งผลกระทบและแบบแผนการดำเนินชีวิตหลังผ่านการบำบัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง