สศอ. จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Robotics Cluster Pavilion

ข่าวทั่วไป Monday June 11, 2018 16:49 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ( สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามและรายงานผลการดำเนิน ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมาได้มีการวางมาตรการและบูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม , สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank), เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) Thai Automation and Robotics Association (TARA) , สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งยกระดับและขีดความสามารถในการผลิตให้สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนมาตรการต่างๆ จะผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าร่วมโครงการอย่างเต็มรูปแบบ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
โดยได้จัดให้มีการแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวโครงการ Robotics Cluster Pavilion พร้อมเผยมาตรการสนับสนุน SMEs ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการคลัสเตอร์หุ่นยนต์, นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย –เยอรมัน, ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ นายกสมาคมผู้ประกอบการ Thai Automation and Robotics Association (TARA) และนายอิสระ บุรินทรามาตย์ กรรมการผู้จัดการ รี้ด เทรดเด็กซ์ ให้เกียนติร่วมกันแถลงข่าว
จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการRobotics Cluster Pavilion ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ