เชิญร่วมงาน “วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2” พร้อมฟังการบรรยาย “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 17:21:29 น.
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--คอร์ แอนด์ พีค

บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด โดยเอสเอ็นกรุ๊ป ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) จัดงาน "วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2" ในวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30- 16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลก

ฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาทิ การสัมมนาทางวิชาการ โดยบุคลากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการสัมมนาวิชาชีพ "ประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม" โดยคุณภาณุมาศ อินทรโสตถิ Vice President บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด และคุณณัฐนารถ ประสมศรี Technical Manager and Strategic Operations Support บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

พร้อมชมผลงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากนักศึกษาและบริษัทชั้นนำ โดยบริษัท ส.นภา ได้นำระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ (Mobile Plant) มาจัดแสดงภายในงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดบูทแนะแนวการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งระดับปริญญาตรี - โท - เอก และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาในการแข่งขันตอบปัญหาและการประกวด Infographic เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000บาท

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง