ส. นภา จัดงาน “วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2” พร้อมฟังการบรรยาย “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 31 มกราคม 2561 10:19:29 น.
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--คอร์ แอนด์ พีค

บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด โดยเอสเอ็นกรุ๊ป ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) จัดงาน "วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลก การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายใต้หัวข้อ "Environment Engineering for Thailand 4.0" ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่จะมาร่วมบรรยายในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเจริญวิศวกรรม ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว พร้อมร่วมสัมภารษณ์กลุ่มย่อย ในประเด็น "พันธมิตร 2 สถาบันสิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พร้อมด้วยคุณเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการ บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด ในเวลา 12.00-12.30 น.

เอสเอ็นกรุ๊ป ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมครบวงจรระดับประเทศ ทั้งการออกแบบก่อสร้าง การบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำเพื่อนอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม พร้อมการให้บริการออกแบบติดตั้งระบบสระว่ายน้ำและงานภูมิสถาปัตย์ด้านน้ำที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง