สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ จุฬาฯ จัดแถลงข่าวทิศทางพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 13:47:23 น.
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนเชิญร่วมแถลงข่าว เปิดทิศทางไบโอรีไฟเนอรี่ : นวัตกรรมอุตฯ เกษตรคลื่นลูกใหม่ที่น่าจับตา และพูดคุยถึง 5 ปัจจัยสำคัญที่ภาคเกษตรกรไทยต้องพัฒนา โดยมีเป้าหมาย ส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของประเทศ และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สามารถยกระดับการเกษตรไทยทั้งระบบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง