ภาพข่าว:รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดจุดให้บริการ e-Commerce ชุมชน ณ ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตบรรพตพิสัย 103 (หนองกรด) จ.นครสวรรค์

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 14:59:40 น.
กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดจุดให้บริการ e-Commerce ชุมชน ณ ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตบรรพตพิสัย 103 (หนองกรด) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกระทรวงฯ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบงานร้านค้าออนไลน์ ระบบชำระเงินค่าสินค้า และระบบการขนส่ง เพื่อสร้างโอกาสให้ร้านค้าชุมชน ซึ่งหมู่บ้านในชุมชนที่มีการติดตั้ง "เน็ตประชารัฐ" สามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เข้าถึงบริการด้าน e-Commerce ในการนำสินค้าจากชุมชนมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ที่มีระบบการชำระเงิน ระบบขนส่งสินค้าที่สะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน โดยเป็นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรต่างๆ ในการให้ความรู้แก่ชุมชน หมู่บ้าน และกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตบรรพตพิสัย 103 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง