มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียลงนามความร่วมมือกับสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวทั่วไป 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 16:02 น. —ThaiPR.net

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสุนทร เสถียรไทย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กับสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย โดย ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และ ดร.ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย นายกสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาเยาวชนเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และควรมีสุนทรียภาพซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อความรู้สึกเชิงบวก สร้างสรรค์ หรือความรู้สึกในความงามเป็นหนึ่งในคุณค่าขั้นพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ และเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาสู่การตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและสังคม

ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดี ได้กล่าวว่า " ความร่วมมือกันในครั้งนี้นำมาซึ่งโครงการจัดการแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ และเพื่อเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการขับร้องเพลงประสานเสียงแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่เยาวชนและเสริมสร้างสุนทรียะผ่านการขับร้องเพลงประสานเสียงเพื่อนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 ที่จังหวัดน่าน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.eau.ac.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ