สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นำทีมพาศิลปินระดับโลกกว่า 50 ชีวิต ร่วมสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอก เนรมิตทั้งเมืองกระบี่ให้เป็น “เมืองศิลปะระดับโลก” ในงาน “Thailand Biennale, Krabi 2018”

ข่าวทั่วไป Tuesday July 3, 2018 16:59 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นำทีมพาศิลปินระดับโลกกว่า 50 ชีวิต ร่วมสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอก เนรมิตทั้งเมืองกระบี่ให้เป็น "เมืองศิลปะระดับโลก" ในงาน "Thailand Biennale, Krabi 2018" ภายใต้แนวคิด "Edge of the wonderland สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์"
นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งกับงานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Biennale, Krabi 2018" ที่จะจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยในครั้งนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้เลือก "จังหวัดกระบี่" เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานของศิลปินชื่อดังจากทั่วโลกกว่า 50 ชีวิต ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
งาน "Thailand Biennale, Krabi 2018" จะแตกต่างจากงานศิลปะร่วมสมัยที่เคยจัดผ่าน ๆ มา เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ผลงานศิลปะจะถูกจัดวางอยู่กลางแจ้งในพื้นที่ทางธรรมชาติหลายพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ ซึ่งนอกจากความสวยงามของทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้ว จังหวัดกระบี่ยังมีสถานที่ทางธรรมชาติอีกมากมายที่สวยงามตรึงตา ต้องใจแก่ผู้พบเห็น ยิ่งนัก ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก หรือถ้ำหินงอกหินย้อยต่าง ๆ เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นอกจากเล็งเห็นความงดงามของธรรมชาติเมืองกระบี่แล้ว ตัวจังหวัดเองยังมีความน่าสนใจ และมีชื่อเสียงในเรื่องของศิลปะอีกด้วย ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจึงเล็งเห็นที่จะพัฒนาต่อยอดให้เมืองกระบี่กลายเป็น "เมืองศิลปะระดับโลก" และเป็นจุดหมายที่ นักเดินทางทั่วโลกอยากมาเยี่ยมชม ส่งผลให้เกิดรายได้ และการพัฒนาท้องถิ่น สร้างการบูรณาการระหว่างศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการพัฒนาสินค้า และการท่องเที่ยวให้ชุมชนเกิดรายได้ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกอีกด้วย
นอกจากนั้น สิ่งที่น่าสนใจของการจัดงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 นั่นก็คือ ศิลปินจากทั่วโลกจะร่วมสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของผลงานศิลปะเฉพาะพื้นที่ (Site – specific Installation) กล่าวคือ เป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นบนตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง โดยศิลปินจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่สร้างงานศิลปะเป็นสำคัญ ประกอบกับการออกแบบและการสร้างตัวงานศิลปะเองด้วย จึงถือได้ว่า Thailand Biennale จะเป็นการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติที่มีความแตกต่าง และถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานแสดงที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย
โดยในงานแถลงข่าว นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้ว่า
"จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกทั้งความงดงามจากธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ด้วยเอกลักษณ์เหล่านี้ จังหวัดกระบี่จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ในการจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ซึ่งเป็นการจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ภายใต้ชื่อ Thailand Biennale ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายการจัดงานขึ้นทุก 2 ปี และถือเป็นโครงที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบาย "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ของจังหวัดกระบี่ หนึ่งในจังหวัดที่กระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกเป็นพื้นที่หลักในการส่งเสริมให้เป็นเมืองศิลปะ
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ครั้งแรกในประเทศไทย ณ จังหวัดกระบี่ จึงเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางการท่องเที่ยวด้วยการนำศิลปะมาช่วยดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวและผู้คนในจังหวัดกระบี่
โดยที่ความแตกต่างและความพิเศษของงาน Thailand Biennale ครั้งแรก คือ พื้นที่จัดแสดง โดยผลงานจะถูกจัดวางอยู่กลางแจ้งในพื้นที่ทางธรรมชาติหลายพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ในรูปแบบของศิลปะเฉพาะพื้นที่ (Site-specific) หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นงานศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นบทตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานเป็นสำคัญ ภายใต้แนวความคิดหลัก "EDGE OF THE WONDERLAND หรือ สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์" โดยมี Professor Jiang Jiehong เป็นภัณฑารักษ์ พร้อมด้วยทีมภัณฑารักษ์ชาวไทย ประกอบด้วย ดร.วิชญ มุกดามณี และ นายวิภาช ภูริชานนท์ และศิลปินชั้นนำทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 50 คน เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน
และการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยังได้แต่งตั้งที่ปรึกษานานาชาติ ซึงได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติร่วมเป็นที่ปรึกษาของโครงการ ประกอบด้วย Mr. Fram Kitagawa ผู้อำนวยการ Echigo – Tsumari Art Triennale, Ms. Yuko Hasegawa ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ Museum of Contemporary Art, Tokyo, MS. Mary Jane Jacob หัวหน้าภัณฑารักษ์ Museum of Contemporary Art, Los Angeles และ Museum of Contemporary Art, Chicago และนายอริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินร่วมสมัยของไทย
การจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ไม่เพียงเป็นโอกาสอันดีสำหรับศิลปินไทยในการแสดงความสามารถบนเวทีในระดับนานาชาติเท่านั้น งานครั้งนี้ยังถือเป็นการยกระดับมาตรฐานในการจัดงานทางศิลปะในประเทศไทยให้เทียบเท่ากับระดับโลกอีกด้วย และเพื่อให้เกิดกิจกรรมครอบคลุมในทุกๆมิติ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ร้านค้า ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรม ทั้งการแสดงร่วมสมัย การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การจัดถนนศิลปะ การออกร้านต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมสัมผัสและเรียนรู้ วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของไทยควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน
เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 จะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ กระตุ้นการบูรณาการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 เป็นผู้สนับสนุน และเป็นเจ้าภาพร่วมกัน"
Jiang Jiehong หรือ Joshua หัวหน้าทีมภัณฑารักษ์ได้กล่าวเสริมถึงงานอีกว่า "มันเป็นการเปิดประสบการณ์ การชมศิลปะในรูปแบบใหม่ ซึ่งค่อนข้างท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากเราต้องจัดงานแบบนอกสถานที่ กล่าวคือไม่มีหลังคา ไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดเลย นอกจากชิ้นงานของศิลปิน และสร้างให้ผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยเป้าหมายของทั้งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทีมภัณฑารักษ์ และศิลปินทุกท่านในครั้งนี้ คือ ภายใต้หัวข้อ "EDGE OF THE WONDERLAND" เราต้องการดึงความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่น และความน่าสนใจของจังหวัดกระบี่ออกมาให้ผู้คนทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงผ่านชิ้นงานศิลปะ และที่สำคัญงานศิลปะหลายชิ้น ผู้ชมก็จะได้รับประสบการณ์อันแปลกใหม่ ไม่ใช่แค่เพียงชมตัวชิ้นงาน แต่บางชิ้นงานผู้ชมจะได้เป็นส่วนร่วมในชิ้นงานนั้น ๆ รวมถึงได้สร้างประสบการณ์ที่ไม่สามารถพบเจอจากที่ไหนได้ ถ้าไม่ใช่ที่งานนี้อีกด้วย"
ด้าน ฌอห์ณ จินดาโชติ อีกหนึ่งหนุ่มติสท์ มาดเซอร์ที่ถือเป็นตัวแทนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบงานศิลปะ ได้กล่าวความรู้สึกตื่นเต้นที่มีต่องานในครั้งนี้ว่า อยากเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมชมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Biennale, Krabi 2018" ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม และผู้เกี่ยวข้องทุก คนมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย รวมถึงกระจายชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้คนทั่วโลก ว่าเมืองกระบี่ไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยว หากแต่ยังมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และพื้นที่ธรรมชาติอันงดงาม ที่ซ่อนอยู่อีกมากมาย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดจากประเทศไทยที่มีเสน่ห์ในตัวเองเป็นอย่างมาก จึงได้รับเลือกเป็นสถานที่แรกในการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติอย่าง "Thailand Biennale, Krabi 2018" ในครั้งนี้
สุดท้ายนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า นับจากห้วงเวลานี้ เป็นต้นไป คือการเริ่มต้นนับถอยหลังเข้าสู่การจัดงานศิลปะร่วมสมัยในระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย จึงขอเชิญชวน พี่น้องชาวไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีไปพร้อม ๆ กับพี่น้องชาวกระบี่ พบกับ "EDGE OF THE WONDERLAND หรือ สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์" ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Biennale, Krabi 2018" วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ