ภาพข่าว: ฉลาดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 12:27:33 น.
กรุงเทพฯ--4 ก.ค.--โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทย เรื่อง " Smart ER & EMS Literacy : ฉลาดใช้บริการ ฉลาดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน " จัดโดย สมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทย, ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, พิชญา ทองโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการประชุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง