"ฌอห์ณ จินดาโชติ" ชวนชมงานศิลปะจากศิลปินระดับโลกจากทั่วโลกกว่า 50 ชีวิต ในงาน 'Thailand Biennale, Krabi 2018’

ข่าวบันเทิง Wednesday July 4, 2018 16:21 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--4 ก.ค.--

ฌอห์ณ จินดาโชติ ขอเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ เชิญชวนทุกคนเข้าร่วมชมงานศิลปะจากศิลปินระดับโลกจากทั่วโลกกว่า 50 ชีวิต ร่วมสร้างสรรค์งานผลงานชิ้นเอก เนรมิตทั้งเมืองกระบี่ให้เป็น 'เมืองศิลปะระดับโลก' ในงาน 'Thailand Biennale, Krabi 2018' ภายใต้แนวคิด 'EDGE OF THE WONDERLAND'
นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มติสท์ มาดเซอร์ ที่ชื่นชอบงานศิลป์ ดูได้จากผลงานภาพถ่ายของฌอห์ณ ที่นับว่ามีฝีมือไม่เบา จนเข้าตาสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอชวน "ฌอห์ณ จินดาโชติ" มาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ เชิญชวนทุกคนมาร่วมชมงานแสดงศิลปกรรรมร่วมสมัยนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ'Thailand Biennale, Krabi 2018' ซึ่งเป็นการจัดงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม โดยเน้นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชมที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามของกระบี่พร้อมกับการชมงานศิลปะไปพร้อมๆ กัน
งาน 'Thailand Biennale, Krabi 2018' จะแตกต่างจากงานศิลปะร่วมสมัยที่เคยจัดผ่านๆ มา เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ผลงานศิลปะจะถูกจัดวางอยู่กลางแจ้งในพื้นที่ทางธรรมชาติหลายพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ซึ่งนอกจากความสวยงามของทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้ว จังหวัดกระบี่ยังมีสถานที่ทางธรรมชาติอีกมากมายที่สวยงามตรึงตา ต้องใจแก่ผู้พบเห็นยิ่งนัก ไม่ว่าจะเป็น น้ำตก หรือ ถ้ำหินงอกหินย้อยต่างๆ เป็นต้น โดยการจัดงานครั้งนี้ศิลปินจากทั่วโลกจะร่วมสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของศิลปะเฉพาะที่ (Site – specific art) กล่าวคือ เป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นบนตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง โดยศิลปินจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่สร้างงานศิลปะเป็นสำคัญ ประกอบกับการออกแบบและการสร้างตัวงาน ศิลปะเองด้วย จึงถือได้ว่า Thailand Biennale จะเป็นการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติที่มีความแตกต่างและ สำคัญที่สุดของประเทศไทย
โดยในงานแถลงข่าว นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานงานในครั้งนี้ว่า
"จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกทั้งความงดงามจากธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ด้วยเอกลักษณ์เหล่านี้ จังหวัดกระบี่ จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ในการจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ซึ่งเป็นการจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ภายใต้ชื่อ Thailand Biennale ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายการจัดงานขึ้นทุก 2 ปี และถือเป็นโครงที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบาย "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และด้านอื่นๆของจังหวัดกระบี่ หนึ่งในจังหวัดที่กระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกเป็นพื้นที่หลักในการส่งเสริมให้เป็นเมืองศิลปะ
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ครั้งแรกในประเทศไทย ณ จังหวัดกระบี่ จึงเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางการท่องเที่ยวด้วยการนำศิลปะมาช่วยดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวและผู้คนในจังหวัดกระบี่
โดยที่ความแตกต่างและความพิเศษของงาน Thailand Biennale ครั้งแรก คือ พื้นที่จัดแสดง โดยผลงานจะถูกจัดวางอยู่กลางแจ้งในพื้นที่ทางธรรมชาติหลายพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ในรูปแบบของศิลปะเฉพาะที่ (Site-specific) หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นงานศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นบทตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานเป็นสำคัญ ภายใต้แนวความคิดหลัก EDGE OF THE WONDERLAND หรือ สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์ โดยมี Professor Jiang Jiehong เป็นภัณฑารักษ์ และศิลปินชั้นนำทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 50 คน เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน
และการจัดงานในครั้งนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยังได้แต่งตั้งที่ปรึกษานานาชาติ ซึงได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติร่วมเป็นที่ปรึกษาของโครงการ ประกอบด้วย Mr.Fram Kitagawa ผู้อำนวยการ Echigo – Tsumari Art Triennale , Ms.Yuko Hasegawa ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Museum of Contempolary Art, Tokyoนายอริญชย์ รุ่งแจ้ง และอีกมากมาย
การจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ไม่เพียงเป็นโอกาส อันดีสำหรับศิลปินไทยในการแสดงความสามารถบนเวทีในระดับนานาชาติเท่านั้น งานครั้งนี้ยังถือเป็นการยกระดับมาตรฐานในการจัดงานทางศิลปะในประเทศไทยให้เทียบเท่ากับระดับโลกอีกด้วย และเพื่อให้เกิดกิจกรรมครอบคลุมในทุกๆมิติ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ร้านค้า ประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทั้งการแสดงร่วมสมัย การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การจัดถนนศิลปะ การออกร้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมสัมผัสและเรียนรู้ วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของไทยควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน
เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 จะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ กระตุ้นการบูรณาการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ จึงขอเชิญชวน ทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 เป็นผู้สนับสนุน และเป็นเจ้าภาพร่วมกัน"
Jiang Jiehong หรือ Joshua หัวหน้าทีมภัณฑารักษ์ได้กล่าวเสริมถึงงานอีกว่า "มันเป็นการเปิดประสบการณ์การชมศิลปะได้รูปแบบใหม่ ซึ่งค่อนข้างท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากเราต้องจัดงานแบบนอกสถานที่ กล่าวคือไม่มีหลังคา ไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดเลย นอกจากชิ้นงานของศิลปิน และสร้างให้ผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยเป้าหมายของทั้งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, ทีมภัณฑารักษ์ และศิลปินทุกท่านในครั้งนี้ คือ ภายใต้หัวข้อ "EDGE OF THE WONDERLAND" เราต้องการดึงความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นอันงดงาม และน่าสนใจของจังหวัดกระบี่ออกมาให้ผู้คนทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงผ่านชิ้นงานศิลปะ และที่สำคัญงานศิลปะหลายชิ้น ผู้ชมก็จะได้รับประสบการณ์อันแปลกใหม่ ไม่ใช่แค่เพียงชมตัวชิ้นงาน แต่บางชิ้นงานผู้ชมจะได้เป็นส่วนร่วมในชิ้นงานนั้น ๆ รวมถึงได้สร้างประสบการณ์ที่ไม่สามารถพบเจอจากที่ไหนได้ถ้าไม่ใช่ที่งานนี้อีกด้วย"
ด้าน ฌอห์ณ จินดาโชติ ได้กล่าวความรู้สึกตื่นเต้นที่มีต่องานในครั้งนี้ว่า อยากเชิญชวนทุกคน เข้าร่วมชมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ 'Thailand Biennale, Krabi 2018' ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และผู้เกี่ยวข้องทุก คนมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงกระจายชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้คนทั่วโลก ว่า เมืองกระบี่ไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยว หากแต่ยังมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และพื้นที่ธรรมชาติอันงดงามที่ซ่อนอยู่อีกมากมาย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดจากประเทศไทยที่มีเสน่ห์ในตัวเองเป็นอย่างมาก จึงได้รับเลือกเป็นสถานที่แรกในการจัดงานศิลปะร่วมสมัยระดับชาติอย่าง 'Thailand Biennale, Krabi 2018' ในครั้งนี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ