ภาพข่าว: เกษมบัณฑิตจัดกิจกรรม ดื่มนมชมบอล

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 15:13:15 น.
กรุงเทพฯ--6 ก.ค.--

ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ( เสื้อขาว ที่ 3 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม "ดื่มนม ชมบอล : ปลอดเหล้า ปลอดพนัน" ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษาเพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อปัญหาการพนันออนไลน์ให้กับนักศึกษา และกลุ่มเยาวชนผู้ปกครอง บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกับ เครือข่ายคนรุ่นใหม่ไม่พนัน มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารหอพักนักศึกษา อาคาร C มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง