DGA จัดงาน MOU การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการหนี้ บริการข้อมูลผู้กู้ กยศ. ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 15:45:28 น.
กรุงเทพฯ--11 ก.ค.--สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

DGA ขอเชิญร่วมทำข่าว MOU การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการหนี้ บริการข้อมูลผู้กู้ กยศ. ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

ระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) DGA

ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น.ณ ห้อง ณ.แถลงข่าว ชั้น 16 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง