ภาพข่าว: ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อินโดนีเซีย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 15:01:49 น.
กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันนี้ (วันที่12 กรกฎาคม 2561) นางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 3 หรือ Intensive Thai Language and Culture for Bali State Polytechnic Students โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 9 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่11-18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาระหว่างนักศึกษาประเทศอินโดนีเซียกับนักศึกษาประเทศไทย อาทิ เทคนิคการฝึกพูดภาษาไทย การเรียนนาฏศิลป์ไทย ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทย และฝึกทำอาหารไทย เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง