อพวช. จัดงานพิธีเปิด นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีก

ข่าวบันเทิง ThaiPR.net -- พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 16:48:32 น.
กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้กำหนดจัด นิทรรศการ THE High Tech Invention of the Ancient หรือ นิทรรศการนวัตกรรม และเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีก จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยแห่งยุคกรีกโบราณ ที่มีอายุ ๒,๓๐๐ ปี ที่นำมาจากพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีกรีกโบราณกอสตัสกอสซานัส ประเทศกรีก โดย อพวช. นำมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนมาร่วมทำข่าวพิธีเปิดนิทรรศการฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง