การลงทุนในเมียนมา เจาะโอกาส จับความท้าทาย สู่อุตสาหกรรมโรงแรม

ข่าวทั่วไป Wednesday July 18, 2018 16:06 —ThaiPR.net

การลงทุนในเมียนมา เจาะโอกาส จับความท้าทาย สู่อุตสาหกรรมโรงแรม

กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--มหาวิทยาลัยบูรพา

ด้วยนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การลงทุนในเมียนมา เจาะโอกาส จับความท้าทาย สู่อุตสาหกรรมโรงแรม" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการลงทุน การบริหารข้ามวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารการเงินและการบัญชี ในอุตสาหกรรมโรงแรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในการลงทุนในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวเมียนมา และผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย ทางด้านการลงทุน ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกลาง 202 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
กล่าวเปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ช่วงเช้า เสวนาและระดมความคิดเห็น หัวข้อ "Investment in Myanmar for multinational enterprise" (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
โดย
1. Dr. Wunna Aung,
Director of Directorate of investment and Company Administration (DICA), Myanmar
2. คุณพรรณี เช็งสุทธา ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ) กองความร่วมมือและการลงทุนต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
3. คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน กรรมการบริหาร สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา(TBAM) / ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
4. คุณณัฐพงศ์ วิศิษฐ์กิจการ หัวหน้าสำนักงานผู้แทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่างกุ้ง ผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ภาคบ่ายเสวนาและระดมความคิดเห็น หัวข้อ "การลงทุนในเมียนมา เจาะโอกาส จับความท้าทาย สู่อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว" (บรรยายเป็นภาษาไทย)
โดย 1. คุณสุจินต์ เจียรจิตเลิศ
อุปนายกสมาคมโรงแรมไทย
2. คุณวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
3. คุณณัฐพงศ์ วิศิษฐ์กิจการ หัวหน้าสำนักงานผู้แทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่างกุ้ง
4. คุณนมน ทัศน์ธนา เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว บริษัท เอส วาย เทค แทรเวล แอนด์ ทัวร์ และบริษัท อเมนนิตี้ เฟิร์ส แทรเวล แอนด์ ทัวร์ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศเมียนมา ผู้ดำเนินรายการ ดร.มาลัย กรแก้วสมนึก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
1. ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
2. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ลด 10% ค่าลงทะเบียน 2,700 บาท
3. ผู้สนใจสนับสนุนโครงการท่านจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากประธานในพิธี ดังนี้
3.1 Honorary Sponsor สนับสนุนเงิน จำนวน 50,000.- บาท ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก
3.2 Premium Sponsor สนับสนุนเงิน จำนวน 20,000.- บาท ในฐานะผู้สนับสนุนร่วม
ซึ่งสามารถโอนเงินผ่านบัญชีได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน หมายเลขบัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยบูรพา" พร้อมทั้ง ส่งแบบตอบรับและสำเนายืนยันการโอนเงินได้ที่ อีเมล์ dba6buu@gmail.com หรือ Line ID: dbagsc หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทร 089-9822686, 083-3124719, 081-7006813 สำหรับบุคลากรของรัฐสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินจะได้ใบเกียรติบัตรเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
โดย ท่านสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่
https://form.jotform.me/aunchistha.p/new-form
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและกำหนดการ สัมมนาได้ ที่นี่
https://goo.gl/CiEMsS

**หมายเหตุ :
1. สำหรับผู้ลงทะเบียนและชำระเงินจะได้ใบเกียรติบัตรเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
2. สำหรับผู้สนับสนุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
3. รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะบริจาคให้วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ