ธนาคารแห่งประเทศไทย ไฟเขียว “ดี มันนี่” รับโอน-แลกเงินตรำ ต่างประเทศ นอนแบงก์เจ้าเดียวในไทย

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 18, 2018 16:41 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--BrandNow.asia

"ดี มันนี่" (DeeMoney) ผู้ให้บริการด้านการเงินระหว่างประเทศ ภายใต้การบริหารงานโดย "สวัสดีช้อป" ผู้นาด้านการสื่อสารระหว่างประเทศในประเทศไทย พลิกโฉมการโอนเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) หลังธนาคารแห่งประเทศไทยออกใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) เจ้าแรกและเจ้าเดียวในเมืองไทย ประกาศรุกธุรกิจการโอนเงินระหว่างประเทศเต็มตัว ผนึกกาลังพันธมิตรทั่วโลก เปิดตัวบริการโอน-รับเงินครอบคลุมกว่า 180 ประเทศ พร้อมบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีก 34 สกุลเงิน เตรียมเปิดสาขาใหม่ สุขุมวิท ซอย 8 แฟลคชิปสโตร์สุดล้า ให้บริการครบวงจรในที่เดียว นับเป็นก้าวสัาคัญและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ "ดี มันนี่" หลังได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) เจ้าแรกและเจ้าเดียวในเมืองไทย ในการดาเนินธุรกิจโอนเงินระหว่างแบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของระบบการเงินแบบดั้งเดิมที่ดำเนินงานเป็นเวลาหลายปี จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในปี 2561 นี้ และในอนาคตข้างหน้า ซึ่ง นวัตกรรมใหม่นี้ จะเติมเต็มและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านบริการการเงินส่วนบุคคลอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกใบอนุญาตให้แก่สวัสดีช้อป จานวน 3 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบการโอนเงินที่ได้รับอนุญาต (Authorized Money Transfer Agent License) ใบอนุญาตให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Service License) และใบอนุญาตให้แลกเงินที่ได้รับอนุญาต (Authorized Money Changer License) สาหรับบริการโอนเงินระหว่างประเทศของ "ดี มันนี่" จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน (ASEAN) และเป็นผู้นาในการพัฒนาระบบดิจิตอลด้านการเงิน โดยกลุ่มลูกค้าของ "ดี มันนี่" ได้แก่ คนไทย แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่อาศัยและทางานในไทย ดังนั้น การสร้างวิธีการโอนเงินและแลกเปลี่ยนเงินที่ง่ายขึ้น จะตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกที่มีการย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย การเดินทางระหว่างประเทศ และการเชื่อมต่อกับประเทศอื่น ๆ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบัน การให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศในประเทศไทยจะต้องได้รับใบอนุญาตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเพียงไม่กี่ในกลุ่ม Non-Bank ส่วนในการใช้บริการผ่านธนาคารจะมีข้อจากัด ในเรื่องความล่าช้า ค่าบริการที่สูง ต้องมีบัญชีธนาคาร และไม่สามารถโอนเงินได้ทันที นอกจากนี้ ช่องทางการข้ามพรมแดนอย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา ยังสร้างความไม่แน่นอนในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนและการส่งมอบ บ่อยครั้งที่แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญกับอุปสรรค เช่น การเข้าถึงธนาคารในท้องถิ่น การขาดสิ่งอานวยความสะดวกในท้องถิ่น และอุปสรรคด้านภาษาการบริการของ "ดี มันนี่" จึงนับเป็นการพลิกโฉมตลาดและมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความคล่องตัว ความรวดเร็วและราบรื่นให้กับกระบวนการแบบดั้งเดิม ซึ่งมักไม่เป็นประโยชน์ และไม่สามารถเข้าถึงได้สาหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการเหล่านี้มากที่สุด ด้วยค่าบริการคงที่ 150 บาท และการลงทะเบียนผ่านหมายเลขประจาตัวที่ถูกต้อง ด้วยบริการผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ โดยลูกค้าของ "ดี มันนี่" สามารถโอนเงินจากประเทศไทยผ่านแอพพลิเคชันที่ใช้งานง่าย บนโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ (Android) ไปยัง 17 ประเทศ ส่วนการเปิดตัวแอพพลิเคชันระบบ "IOS" จะมีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2018 ซึ่ง จะให้บริการโอนเงินแบบดิจิทัลได้ทั่วโลกไปยัง 180 ประเทศในอนาคต ด้วยการร่วมมือกับบริษัทด้านการโอนเงินระดับโลก อาทิ มันนี่แกรม (MoneyGram) ประเทศสหรัฐอเมริกา, เมอร์ชานเทรด (Merchantrade) ประเทศมาเลเซีย, เอ็กซ์เพรสมันนี่ (Xpress Money) และวิงมันนี่ (Wing Money) ประเทศกัมพูชา ในขณะเดียวกันยังได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์เชนจ์ (1965) ช่องทางการจัดจาหน่ายเงินตราที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อนาเสนอการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 34 สกุลในอัตราต่าสุดสาหรับลูกค้า "ดี มันนี่"
นายอัศวิน พละพงศ์พำนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สวัสดีช้อป จากัด กล่าวว่า "การดาเนินงานของ "ดี มันนี่" ทาให้คุณได้รับประสบการณ์การโอนเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยโซลูชันที่รวดเร็ว ปลอดภัย มีความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนั้น "ดี มันนี่" ยังเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลตัวแรกของไทยที่สร้างขึ้นในประเทศไทย สาหรับการโอนเงินและแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ กลยุทธ์ที่สำคัญของ "ดี มันนี่" คือการเป็นพันธมิตร กับคู่ค้าชั้นนาที่ได้รับสิทธิการชาระเงินในแต่ละพื้นที่หลัก ๆ เช่น กัมพูชา พม่า เวียดนาม อินเดีย ฟิลิปปินส์ จีน สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น" นายอัศวินกล่าว เช่นเดียวกับการปฏิวัติบริการด้านการธนาคารแบบดั้งเดิม "ดี มันนี่" จะปฏิรูปค่าธรรมเนียมสูงสุดของการโอนเงินที่ล้าสมัย ซึ่งอาจมีตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปถึง 5,000 บาทต่อรายการ ซึ่งขึ้นอยู่กับจานวนเงินการโอน และทาให้หลาย ๆ คน หลีกเลี่ยงด้วยปัจจัยด้านการเงินความเป็นจริง ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษในโอกาสการเป็นเจ้าแรกในตลาด ด้วยค่าธรรมเนียมคงที่เพียง 150 บาทต่อรายการ เริ่มต้นโอนเงินที่จำนวน 1,000 บาทขึ้นไปถึง 800,0"ดี มันนี่" นับเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มการเงินชั้นนาสาหรับการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงิน และการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ โดยทางานร่วมกับผู้ให้บริการทางการเงินที่มีอยู่เดิม และเปลี่ยนไปสู่การโอนเงินและช่องค้าการค้า การขนส่ง และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ที่ทันสมัย แก่ระบบเศรษฐกิจของผู้บริโภคชาวไทย เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติการให้บริการตัวแทนแก่ผู้ถือใบอนุญาตที่ไม่ใช่ธนาคารแล้ว คาดว่า ในช่วงปลายปี พ. ศ. 2561 "ดี มันนี่" จะประกาศความร่วมมือด้านกลยุทธ์ใหม่ ๆ เช่นเดียวกับการพัฒนาและผลักดันให้เกิดบริการด้านเงินดิจิทัลใหม่ ๆ อีกด้วย

เกี่ยวกับ ดี มันนี่ (DeeMoney)
"ดี มันนี่" คือ ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ และแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 สาขา ภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล บนทาเลที่สะดวกสบาย "ดี มันนี่" โดดเด่นด้วยบริการโอนเงินระหว่างประเทศที่ครอบคลุมกว่า 180 ประเทศทั่วโลก และรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถึง 34 สกุล ให้บริการทั้งที่สาขาต่าง ๆ ไปจนถึงบริการบนเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่ง แอพพลิเคชั่น "ดี มันนี่" นับเป็นนวัติกรรมสุดล้าด้านการโอนเงินระหว่างประเทศ ที่ตอบโจทย์มากความรวดเร็ว และโอนเงินได้ครอบคลุมประเทศทั่วโลกมากที่สุดแห่งยุค

เกี่ยวกับสวัสดีช้อป (SawasdeeShop)
บริษัท สวัสดีช้อป จากัด ก่อตั้งมายาวนานกว่า 17 ปี เป็นผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศระดับแนวหน้า ที่ได้รับใบอนุญาต NTSC จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ประเภทผู้ให้บริการในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเข้ากับระบบเครือข่ายโทรศัพท์ท้องถิ่น (Internet Telephony) และบัตรโทรศัพท์ (Calling Card)
"สวัสดีช้อป" ให้บริการทั้งในประเทศไทย สิงคโปร์ กัมพูชา ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย บริการบัตรโทรศัพท์ถึง 40 แบรนด์ ที่เป็นที่รู้จักในตลาด และมีผู้ใช้มากกว่า 2 ล้านคนในประเทศไทย อาทิ DeeDial, Bolo, Asean, Wow Angkor, Happy เป็นต้น และยังเป็นผู้ให้บริการ SIP TRUNK (VOIP) และ "คลาวด์ดี" (Cloudee) เทคโนโลยีการสื่อสารบนระบบคลาวด์ ได้แก่ SIP trunk, เลขหมาย DID, IVR&PBX และบริการ Call Center โดยมีฐานผู้ใช้บริการขนาดใหญ่จาก SME และลูกค้าองค์กรพันธกิจสำคัญของ "สวัสดีช้อป" คือ เทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคม และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น บวกรวมกับฐานลูกค้าที่หลากหลาย จึงทาให้ "สวัสดีช้อป" เติบโตอย่างรวดเร็ว และก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม Fintech อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการเปิดตัว "ดี มันนี่" แบรนด์ใหม่ในเครือที่ให้บริการด้านการเงิน ด้วยใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยถึง 3 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตโอนเงินระหว่างประเทศ, ใบอนุญาตการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และใบอนุญาตการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)ทั้งนี้ "ดี มันนี่" คือ ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ และแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ