ตลาดต่อยอด ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าสนับสนุนและขยายช่องทางการตลาด สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 17:31:37 น.
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์ ศูนย์ค้าส่งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เพื่อร่วมผลักดันผู้ประกอบการไทย โดยเพิ่มช่องทางขาย สรรหาคู่ค้าทางธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมติดอาวุธทางการตลาดให้ผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีหรือสตาร์ทอัพ เพื่อให้สามารถต่อยอดสู่ระดับประเทศและก้าวไกลไปถึงระดับสากล โดยจัดพิธีการลงนามบันทึกการเซ็นสัญญาร่วมมือกัน เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา

นายธนฑิต เจริญจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับทาง สสว. ถือเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาโดยตลอด โครงการ ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และอยากสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้เติบโตแบบก้าวกระโดดในเวทีโลก การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จึงนับเป็นก้าวสำคัญ ในการเพิ่มขีดความสามารถและดึงศักยภาพผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่าย ให้พร้อมก้าวสู่ตลาดโลกอย่างเป็นรูปธรรม

โดยโครงการฯ ได้วางแผนสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของ สสว. มีการจัดเตรียมพื้นที่ขายภายในโครงการฯ รวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ "ต่อยอดออนไลน์" ที่ช่วยเพิ่มช่องทางการขาย ขยายธุรกิจส่งออก มีศูนย์ให้คำปรึกษาและช่วยบริหารจัดการ ตลอดจนจัดกิจกรรมสรรหาคู่ค้า Trader และ Buyer ในและต่างประเทศที่มีศักยภาพมีกำลังซื้อ มาพบปะและเจรจาธุรกิจกันโดยตรง (Business Matching) ก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการไทยที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ สสว. โดยสัญญาความร่วมมือมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกันในความร่วมมือกันครั้งนี้

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสว. ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้ชื่อโครงการ " โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับ SMEs " มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาช่องทางการตลาด สร้างเครือข่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ ซึ่ง สสว. ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 3,000 ราย

ในปีนี้ สสว. ยังคงเดินหน้าต่อในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันในทุกมิติ พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ SMEs 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงเห็นว่าโครงการตลาดต่อยอด ฯ มีหลายมิติ ที่สอดคล้องกับการส่งเสริม SMEs ของ สสว. ซึ่งจะเป็น platform ทางการตลาดที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการ การเพิ่มช่องทางจำหน่ายใหม่ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ การสร้างเครือข่ายการค้าด้วยการเชื่อมความต้องการซื้อทั้งในและต่างประเทศกับสินค้าเพื่อผลักดันยอดขายให้ SMEs ตลอดจนเป็นการให้บริการที่ครบวงจรในการสนับสนุนและแก้ปัญหาให้ SMEs

สสว. จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด ในการติดอาวุธทางการตลาดให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของทั้งสองฝ่าย สามารถต่อยอดสู่ระดับประเทศและก้าวไกลไปถึงระดับสากล โดยคาดว่ากิจกรรมที่จะสามารถเริ่มได้ในปีนี้คือ การจับคู่ธุรกิจโดย สสว. จะร่วมกับตลาดต่อยอดภายใต้ชื่อ SME ONE FEST 2018 ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายนนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ส่วนกิจกรรมในปีหน้าได้วางแผนจัดกิจกรรมร่วมกันอีกหลายมิติ อาทิ กิจกรรม 100 ตลาด โดยนำผู้ซื้อจากตลาดชั้นนำทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมาหาซื้อสินค้าที่ตลาดต่อยอด กิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV หรือจีน มาร่วมกิจกรรมทุกเดือน และจะมีการจัดอบรมให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ของศูนย์ค้าส่งครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โครงการตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์ บนเนื้อที่ 160 ไร่ ทำเลทองทางการค้า เลยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพียง 7 กม. ประกอบไปด้วย 10 อาคาร รวบรวมสินค้าคุณภาพครบครันกว่า 1,000,000 เอสเคยู ถูกครบจบที่เดียว และเพียบพร้อมด้วยบริการครบวงจรภายในโครงการฯ อาทิ โกดังเก็บสินค้า, ศูนย์ขนส่งอาเซียน, ศูนย์บริการข้อมูลทางธุรกิจ, สถาบันการเงิน, ระบบตรวจมาตรฐานสินค้า, ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์, SME Solution Service Center, ศูนย์แสดงสินค้าขนาด 5,000 ตร.ม. ฯลฯ

"ต่อยอดการค้า ต่อยอดธุรกิจ สู่เวทีอาเซียน"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง