ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(22 กรกฎาคม 2561)

ข่าวปฏิทิน ThaiPR.net -- เสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 16:00:00 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--อินโฟเควสท์
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

09.00 น.                     โรงเรียนภาคฤดูร้อน โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีวิชาการสตรีนิยมอุษา
คเนย์ หัวข้อ “ญาณวิทยาที่ชายขอบ-(เด็ก)ผู้หญิง
กะเทย เควียร์: Silence, Subjectivity and Becoming
(ในบริบทอุษาคเนย์)” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระ
จันทร์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง