สถาปัตย์ ม.ขอนแก่น จัดโครงการ หนุนแบรนด์ “Good Products, Good People" ให้ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ คืนคนดีสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ข่าวทั่วไป Monday July 23, 2018 14:38 —ThaiPR.net

สถาปัตย์ ม.ขอนแก่น จัดโครงการ หนุนแบรนด์ “Good Products, Good People

กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประเภทเครื่องเรือน สำหรับเรือนจำกลางในเขตภาคอีสาน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2560-2561 คณะฯได้มีกิจกรรมทางด้านบริการวิชาการที่จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและสามารถสนองความต้องการของสังคม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่มีชื่อว่า "โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประเภทเครื่องเรือน สำหรับเรือนจำกลางในเขตภาคอีสาน" ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการ Innovation Hub – Creative Economy หรือโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยที่ประชุมสภาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ทางกรมราชทัณฑ์ได้พยายามที่จะส่งเสริมให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับการฝึกทักษะในการผลิตสินค้าที่สามารถจัดจำหน่ายในท้องตลาดได้ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับนำไปประกอบอาชีพเมื่อภายหลังพ้นโทษ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตหลังพ้นโทษได้อย่างปกติสุข อันเป็นการ "เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง" คืนคนดีสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้ต้องขังจำนวนมาก และยังไม่มีสินค้าราชทัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนหรือสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะกลุ่มหนุ่มสาวย้ายถิ่นฐานไปยังสังคมเมืองเพื่อโอกาสทางการศึกษาและการสร้างรายได้ รวมถึงกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ ทั้งตลาดเมืองไทยและตลาดอาเซียนที่นับวันจะมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะด้านของกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุควบคู่ไปกับความสามารถในการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) สามารถทำได้โดยปรับการออกแบบ ให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ หรือการออกแบบที่เหมาะสมกับทุกชนชาติ ทุกเพศทุกวัย หรือที่นิยมเรียกว่า Universal design นอกจากนี้ กลุ่มผู้สูงอายุยังมักเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ฝีมือประณีต เน้นการซื้อด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจเป็นหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุนี้สามารถทำได้ทั้งการขยายฐานลูกค้าจากการปรับปรุงสินค้าเดิมที่เรามีให้เหมาะสม หรือการสร้างสินค้าใหม่ เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
ผศ.ดร.สุรกานต์ กล่าวด้วยว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ราชทันฑ์ ประเภทเครื่องเรือนสำหรับผู้สูงอายุ เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น มีจุดประสงค์หลักในการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์เดิม ซึ่งขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด สำหรับความพิเศษของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งนี้ คือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทย และสังคมโลก ที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งการเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่านระบบ E – commerce ภายใต้แบรนด์ "Good Products, Good People" เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand ๔.๐ เพื่อให้ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้น ด้วยช่องทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจาก เว็บไซต์ ww.gpgpthai.com แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค ของกรมราชทันฑ์เอง หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้าขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน(E-Commerce) ซึ่งจะช่วยนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จักไปสู่สากล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ