การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรวม 14 เที่ยวบิน นำผู้แสวงบุญฮัจย์ ประจำปี 2561 สู่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ข่าวท่องเที่ยว Tuesday July 24, 2018 16:29 —ThaiPR.net

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรวม 14 เที่ยวบิน นำผู้แสวงบุญฮัจย์ ประจำปี 2561 สู่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--การบินไทย

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2561) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดเที่ยวบินพิเศษฮัจย์เที่ยวบินแรกของการบินไทย ประจำปี 2561 พร้อมออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งจัดเที่ยวบินเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและกระบี่ เพื่อนำผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ รวมเที่ยวบินพิเศษไป – กลับ จำนวน 14 เที่ยวบิน สามารถขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมรวมประมาณ 4,000 คน โดยมี นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม พร้อมด้วยนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารการบินไทย ร่วมในพิธี ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม โดยบริษัท การบินไทยฯ สนับสนุนการจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาสำหรับขนส่งผู้แสวงบุญฮัจย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลามากกว่า 13 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการพิเศษฮัจย์และคณะอนุกรรมการทำงานจัดเที่ยวบินพิเศษฮัจย์ รวมทั้งได้ส่งผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ที่มีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำกับดูแล และได้ร่วมเป็นคณะผู้แทนฮัจย์ของประเทศไทยไปประชุมเตรียมการฮัจย์กับประเทศซาอุดีอาระเบียมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายทั้งของรัฐบาลไทยและซาอุดีอาระเบียในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้แสวงบุญอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยและการตรงต่อเวลาในทุกเที่ยวบิน พร้อมทั้งให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในทุกเที่ยวบินพิเศษที่ผลิตโดยครัวฮาลาลของการบินไทย ซึ่งมีขั้นตอนการประกอบอาหารเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลาม และได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล HAL - Q
ทั้งนี้ ในปี 2561 การบินไทยร่วมกับสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้ และสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ สามจังหวัดชายแดนใต้ จัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาของการบินไทยขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมประจำปีนี้ จำนวน 14 เที่ยวบินไปและกลับ สามารถรองรับผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจย์จำนวนประมาณ 4,000 คน โดยเป็นเที่ยวบินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 6 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานนราธิวาส 6 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานกระบี่ 2 เที่ยวบิน ให้บริการด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330-300 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เที่ยวบินขาไป
ช่วงที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2561
- เส้นทางนราธิวาส - เจดดาห์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 วันละ 2 เที่ยวบิน รวมจำนวน 6 เที่ยวบิน
- เส้นทางกรุงเทพฯ - เจดดาห์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 จำนวน 1 เที่ยวบิน
ช่วงที่สอง ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2561
- เส้นทางกระบี่ - มะดีนะห์ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 เที่ยวบิน
- เส้นทางกรุงเทพฯ - มะดีนะห์ ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 วันละ 2 เที่ยวบิน และวันที่ 6 สิงหาคม 2561 จำนวน 1 เที่ยวบิน รวมจำนวน 5 เที่ยวบิน

เที่ยวบินขากลับ
ระหว่างวันที่ 5 - 12 กันยายน 2561
- เส้นทางมะดีนะห์ - นราธิวาส ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 วันละ 2 เที่ยวบิน รวมจำนวน 6 เที่ยวบิน
- เส้นทางมะดีนะห์ - กรุงเทพฯ วันที่ 8 กันยายน 2561 จำนวน 1 เที่ยวบิน
- เส้นทางเจดดาห์ - กระบี่ วันที่ 9 กันยายน 2561 จำนวน 2 เที่ยวบิน
- เส้นทางเจดดาห์ - กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2561 วันละ 2 เที่ยวบิน และวันที่ 12 กันยายน 2561 จำนวน 1 เที่ยวบิน รวมจำนวน 5 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ ผู้แสวงบุญฯ ที่มีความประสงค์จะเดินทาง ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและข้อปฏิบัติในการเดินทางได้ที่สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ภาคใต้ หรือที่สำนักงานขายการบินไทย ประจำหาดใหญ่ โทร. 074-233-433
ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ