ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ลงนาม MOU “การสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”

ข่าวเทคโนโลยี Wednesday July 25, 2018 15:17 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งการลงนามความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐให้มีความพร้อมทั้งด้าน "กรอบความคิด" (Mindset) และ "ทักษะ" (Skill) ในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งให้การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยกระทรวงดิจิทัลฯ จะให้การส่งเสริม สนับสนุน และรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม รวมถึงการสนับสนุนเครื่องมือ กลไก และทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอย่างเหมาะสม พร้อมร่วมพัฒนาบทบาทภารกิจ ยกระดับความสามารถ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการสนับสนุนหรือ ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ