มูลนิธิหัตถาธรรม ร่วมกับ นิตยสาร POLICE PRESS และ รายการนั่นไงใช่เลย ททบ.5 จัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ( โบว์ลิ่ง กลิ้งสู่ฝัน )

ข่าวกีฬา ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 12:31:57 น.
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--มูลนิธิหัตถาธรรม
กำหนดการ พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ( โบว์ลิ่ง กลิ้งสู่ฝัน )
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ สนามบลูโอ ริธึ่ม แอนด์ โบว์ล สาขา รัชดา
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อสนับสนุนการสร้างโบสถ์ของวัดต่างๆที่มูลนิธิหัตถาธรรม ดำเนินการอยู่
2.เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3.เพื่อช่วยเหลือผู้พิการซ้ำซ้อนและการกุศลสาธารณะอื่นๆ
กำหนดการ พิธีเปิด
เวลา 08.30 น.
- ผู้ร่วมการแข่งขันลงทะเบียนการแข่งขัน ณ สนามบลูโอ ริธึ่ม แอนด์ โบว์ล สาขา รัชดา (เอสพรา นารด สาขารัชดา ชั้น 4 )
เวลา 09.00 น.
- คณะกรรมการจัดงานและผู้ร่วมแข่งขัน เข้าแถวพร้อมกันในสนามแข่งขัน
เวลา 09.15 น.
- ประธานมาถึงสนามแข่งขัน
- พิธีกรเชิญประธานเข้าสู่พิธี
- ดร.หัตถา ยุวรรณศรี ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน มอบของที่ระลึก ให้กับประธานในพิธี
- ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขัน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
- ประธานในพิธีตัดริบบิ้น และโยนโบว์ลิ่ง เพื่อเปิดการแข่งขัน (เปิด "เพลง.............................")
- ประธานในพิธีชมการแข่งขันตามอัธยาศัย
กำหนดการ พิธีปิด
เวลาประมาณ 13.00 น
-  คณะกรรมการจัดงานและผู้ร่วมการแข่งขัน เข้าแถวพร้อมกันในสนามแข่งขัน
- ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน
- ท่านประธานในพิธี ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลต่าง ๆ พร้อมกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ และกล่าวปิด การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ( โบว์ลิ่ง กลิ้งสู่ฝัน )
- ถ่ายรูปที่ระลึก (ผู้ที่รับรางวัลการแข่งขัน)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง