คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามงานฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยฯ

ข่าวทั่วไป Friday August 17, 2018 13:51 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี. วันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน โดย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(นายฐาปบุตร ชมเสวี), ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายสมเกียรติ บุญทอง),รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(นายสุรพล พลอยสุข), และคณะผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน, กรมสวัสดิการฯ, สำนักงานประกันสังคม,ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและประกอบกิจการ กพร.(นายสง่า วงศ์ษาพาน) ร่วมตรวจติดตามพร้อมคณะฯ ติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี 1.สาขาการประกอบอาหารไทย ฝึกระหว่างวันที่ 16 – 18 ส.ค.61 ณ อบต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จำนวน 25 คน 2.สาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ฝึกระหว่างวันที่ 7 – 16 ส.ค.61 ณ ศาลาประชาคม หมู่3 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จำนวน 23 คน รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 104 คน โดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี(นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ)กล่าวรายงาน และทำพิธีมอบเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมสาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) รุ่นที่ 19 จำนวน 23 คน ณ ศาลาประชาคม หมู่3 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ