งานสัมมนา Spectrum Marketing | สะท้อนมุมมองใหม่พิชิตใจชาวสีรุ้ง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 16:51:54 น.
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักศึกษาสาขาการตลาด จัดงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชื่อ "Spectrum Marketing: สะท้อนมุมมองใหม่ พิชิตใจชาวสีรุ้ง" เจาะกลุ่มเป้าหมาย LGBT ผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มีกำลังซื้อสูงและน่าจับตามอง วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไป บุคคลในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ประกอบการ ได้นำผลการวิจัยที่นำเสนอ ไปใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์ในการประกอบธุรกิจ และเสริมสร้างความเข้าใจพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

กลุ่ม LGBT เป็นคำย่อมาจากกลุ่มหญิงรักหญิง (Lesbian) ชายรักชาย(Gay) กลุ่มผู้รักคนทั้งสองเพศ (Bisexual) และกลุ่มผู้ข้ามเพศ (Transgender) นำมารวมเป็นกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ จากข้อมูลของ LGBT-Captial.com เว็บไซต์ศูนย์รวมของ LGBT ที่ได้มีการประมาณการในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ระบุว่าปัจจุบันมีชาว LGBT ทั่วโลกราว 450 ล้านคน โดยในเอเชีย มีจำนวนชาว LGBT สูงถึง 270 ล้านคน หรือเท่ากับ 60 % ของชาว LGBT ทั้งหมดทั่วโลก โดยจีนเป็นประเทศที่มีจำนวนชาว LGBT สูงสุดถึง 85 ล้านคน ตามด้วยอินเดีย 80 ล้านคน ญี่ปุ่น 8 ล้านคน และประเทศไทยที่มีชาว LGBT สูงถึง 4 ล้านคน ซึ่งเป็นอันดับ 4 ในเอเชีย

ตัวเลขดังกล่าวของประชากร LGBT ในประเทศไทย มีรายได้สูงถึง 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6 แสนล้านบาท) ซึ่งกลุ่ม LGBT นี้ถูกประเมินว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการซื้อสูง เหตุเพราะส่วนใหญ่ไม่มีบุตรและมีพฤติกรรมใช้ชีวิตที่ค่อนข้างโดดเด่น

ด้วยความหลากหลายทั้งลักษณะการใช้ชีวิต และรสนิยมของกลุ่ม LGBT ลักษณะการอุปโภค บริโภค รูปแบบในการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมในการรับสื่อ รวมถึงความนิยมชมชอบในการท่องเที่ยว จึงมีทั้งลักษณะร่วม และลักษณะเฉพาะกลุ่ม การศึกษาวิจัยเพื่อหาข้อมูลสำหรับกลุ่ม LGBT ในมุมของผู้ประกอบการถือเป็นโอกาสในพัฒนาสินค้า และบริการในรูปแบบเฉพาะที่ตอบสนองกลุ่มผู้บริโภค LGBT ได้ตรงจุด สำหรับมุมของผู้บริโภค LGBT ถือว่าเป็นเวทีที่จะสื่อสารความต้องการสินค้า และบริการที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตและรสนิยมให้ดียิ่งขึ้น

ในงานนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ ที่จะมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ และแบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของกลุ่ม LGBT ควรมีทิศทางอย่างไร สินค้าและบริการอะไรที่มีแนวโน้มจะได้รับความนิยมในตลาดเฉพาะกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาตลาด LGBT จะสามารถผลักดันเศรษฐกิจในระดับประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้หรือไม่ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสมนา "Spectrum Marketing: สะท้อนมุมมองใหม่ พิชิตใจชาวสีรุ้ง" มีกำหนดจัดในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง