October Fun Camp 2018 by Greengroupagency

ข่าวทั่วไป 5 กันยายน พ.ศ. 2561 10:49 น. —ThaiPR.net

October Fun Camp 2018 by Greengroupagency

ปิดเทอมนี้ขอเชิญน้องๆ อายุ 8-15 ปี มาร่วมสนุกกับค่ายที่เต็มไปด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษ ศิลปะ งานประดิษฐ์ กีฬา ผจญภัย และเรียนรู้การทำฟาร์ม ในค่ายนี้มีทีมงานทั้งไทยและต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมค่าย ที่พร้อมสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือน้องๆทุกคนตลอดระยะเวลาค่าย เพื่อให้น้องๆทุกคนสนุกกับทุกกิจกรรมและเกิดการเรียนรู้สูงสุด

16 - 21 ตุลาคม 2561 ณ ฟาวเท่นทรีรีสอร์ท เขาใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.greengroupagency.com/oct18

สอบถามเพิ่มเติม Line: @greengroupagency หรือ โทร 096-9245425


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ