ภาพข่าว: ผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 13:15:30 น.
กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--ชลาชล

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการบริษัท ชลาชล จำกัด ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาชีพและวิชาการ" ประจำปี ๒๕๖๑ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน จันทร์เจริญ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี แพรพลอย วิไลลักษณ์ ,อาจารย์กิตติกร พนังแก้ว, ธรรมรัตน์ ธุระทอง, รศ.ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์, รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน , พรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ ร่วมด้วย ณ อาคารสุโขทัย ชั้น๙ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันก่อน

รูปจากซ้ายไปขวา
1.คุณแพรพลอย วิไลลักษณ์
2.อาจารย์กิตติกร พนังแก้ว
3.คุณธรรมรัตน์ ธุระทอง
4.ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการบริษัท ชลาชล จำกัด
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน จันทร์เจริญ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6.รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
7.รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน
8.คุณพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง