ท่าเรือยูนิไทย จับมือ รร.เทศบาล 4 จัดกิจกรรมค่ายวิทยศาสตร์ ส่งเสริมทักษะคิดวิเคราะห์แก่เยาวชน

ข่าวทั่วไป 13 กันยายน พ.ศ. 2561 16:19 น. —ThaiPR.net

ท่าเรือยูนิไทย จับมือ รร.เทศบาล 4 จัดกิจกรรมค่ายวิทยศาสตร์ ส่งเสริมทักษะคิดวิเคราะห์แก่เยาวชน

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด (ท่าเรือยูนิไทย) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)

นายชาติชาย สกุลมงคลนาม ผู้จัดการทั่วไปท่าเรือยูนิไทย กล่าวว่า "บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กได้เติบโตเป็นประชากรของประเทศที่มีคุณภาพ โดยกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นจะเน้นการพัฒนาทักษะที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการทำงานร่วมกันเป็มกลุ่ม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับเยาวชน เพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต"

โดยกิจกรรมดังกล่าว ท่าเรือยูนิไทยได้นำการทดลองการเกิดฝน การทดลองการเกิดลม และการทดลองการเกิดฟ้าผ่า เพื่ออธิบายและเสริมความรู้เรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังได้นำเกมฝึกสมาธิมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย นอกจากการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แล้ว บริษัทฯยังได้ส่งเสริมการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม "ค่ายศิลปะเยาวชน (Youth Art Camp)" ให้กับเยาวชนในชุมชนรอบสถานประกอบการ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ