8 ผู้นำ นศ. มรภ.สงขลา พาเหรดรับรางวัลเยาวชนดีเด่นองค์กรท้องถิ่นดึงคนรุ่นใหม่โชว์ศักยภาพ-สร้างภาวะผู้นำ

ข่าวทั่วไป Friday September 14, 2018 15:54 —ThaiPR.net

8 ผู้นำ นศ. มรภ.สงขลา พาเหรดรับรางวัลเยาวชนดีเด่นองค์กรท้องถิ่นดึงคนรุ่นใหม่โชว์ศักยภาพ-สร้างภาวะผู้นำ

กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--มรภ.สงขลา

อบจ.สงขลา มอบรางวัลเยาวชนดีเด่น 8 ผู้นำนักศึกษา มรภ.สงขลา หวังสร้างบทบาทภาวะผู้นำ พร้อมดึงศักยภาพคนรุ่นใหม่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมเยาวชน จ.สงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชน จ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (กิจกรรมสงขลามหานครแห่งเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดีเด่น โดยมี นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม อบจ.สงขลา เป็นผู้มอบ ในการนี้ ผู้นำนักศึกษาจากทั้ง 7 คณะของ มรภ.สงขลา จำนวน 8 คน ได้รับเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว
สำหรับรายชื่อนักศึกษาของ มรภ.สงขลา ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. นายตะวัน บุญขวัญ นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ 2. นายปิติกร ศภางค์นรา นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3. นายอนุวัช นุ่นดำ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 4. นางสาวศิริวรรณ ชุมนิรัตน์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.นายสมบูรณ์ เกตุกอ นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 6. นายศราวุธ ศรีสุวรรณ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 7. นายอรัญ นาราวัน นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 8. นายบัญชา ทีปจิรังกูล นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อนึ่ง กิจกรรมสงขลามหานครแห่งเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนเปิดพื้นที่สให้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม สร้างบทบาทภาวะผู้นำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมต่างๆ ฯลฯ โดยเน้นกิจกรรมในลักษณะเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนทั่วไป ในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน นำไปสู่พลังที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ