เบเยอร์ตอกย้ำความเป็นผู้นำ ในงานสัมมนา การวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก

ข่าวอสังหา 14 กันยายน พ.ศ. 2561 16:02 น. —ThaiPR.net

ดร.วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ "บทบาทของสีต่อการประหยัดพลังงานในอาคาร" ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก: การผลิตสีเซรามิกที่มีคุณสมบัติเพิ่มการสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้" ที่จัดขึ้นโดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยการผลิตสีเซรามิกที่มีคุณสมบัติเพิ่มการสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้ ช่วยในการลดอุณภูมิของอาคารเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสีเซรามิกให้ผู้ประกอบการไทย กระตุ้นการผลิตวัสดุประหยัดพลังงานภายในประเทศ ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวนกว่า 80 คน ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคาร สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เบเยอร์ตอกย้ำความเป็นผู้นำ ในงานสัมมนา การวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก

ดร.วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ กล่าวว่า "การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีที่เหมาะสมสามารถส่งผลต่อการประหยัดพลังงานในอาคารได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทเบเยอร์ได้มุ่งพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งานมาโดยตลอด ด้วยแนวคิด "ECO Wellness Innovation" ด้านนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เรามองว่าด้วยสภาวะอากาศที่ร้อนขึ้นทุกวันส่งผลให้ผู้บริโภคมองหาตัวช่วยที่จะลดความร้อน และช่วยประหยัดพลังงานได้

เบเยอร์เล็งเห็นปัญหานี้เป็นอย่างดีจึงตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์สีที่มีคุณสมบัติพิเศษ อย่างสีเบเยอร์คูล ที่มีส่วนประกอบหลักคือ "ไมโครสเฟียร์เซรามิก" ซึ่งเป็นเซรามิกชนิดพิเศษที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทนความร้อน สีเบเยอร์คูลจึงได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติรายแรกและรายเดียวของประเทศไทย ด้วยคุณสมบัติที่สามารถสกัดกั้นและสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ถึง 94.2% ช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง 25% โดยผ่านการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ