ส.อ.ท. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU ยกระดับขีดความสามารถ SMEs และส่งเสริมมาตรการบัญชีเดียว) ระหว่าง ส.อ.ท. และ ธนาคารไทยพาณิชย์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 17:34:35 น.
กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน "โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 7" เพื่อขยายผล และวิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร (Hot Spot) กำหนดเป้าหมายและหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรภาคอุตสาหกรรม ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา08.30 – 12.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง