นครชัยแอร์ ต้อนรับคณะ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูงาน บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 18 กันยายน 2561 11:47:03 น.
กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--นครชัยแอร์

ท่านวุฒิพงษ์ เนียมหอม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในธุรกิจ เพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมการทำงาน และนำไปปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายบุรินทร์ กุลเมธี ผู้จัดการอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่ง พร้อมนายเกรียงศักดิ์ กุศลมานิตย์ ผู้ช่วยผู้จัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่ง บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง