ETDA เดินหน้าให้ความรู้เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการ Internet for Better Life

ข่าวทั่วไป 19 กันยายน พ.ศ. 2561 09:39 น. —ThaiPR.net

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วม ครม.สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะ ให้โอวาทแก่นักเรียน และคณะครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พร้อมมอบ ETDA จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้ และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ ภายใต้โครงการ "Internet for Better Life"

ETDA เดินหน้าให้ความรู้เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการ Internet for Better Life

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ETDA ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม อบรมเพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการ Internet for Better Life เพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และมั่นคงปลอดภัย ในโอกาสการลงพื้นที่ตรวจราชการ และเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) โดยในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าพบปะนักเรียน และคณะครู พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ETDA เดินหน้าให้ความรู้เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการ Internet for Better Life

ทั้งนี้ ETDA ได้เดินหน้าโครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ต ให้เสริมสร้างรายได้ และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งETDA มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องของเนื้อหา ข้อมูลโดยเฉพาะด้านการทำธุรกรรมออนไลน์ และการป้องกันระวังภัยคุกคามไซเบอร์ โดยจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ และกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้อินเทอร์เน็ต แต่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางไซเบอร์ ที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและจำนวนผู้ได้รับผลการทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ ETDA ได้นำเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมของโรงเรียนกว่า 200 คน

ETDA เดินหน้าให้ความรู้เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการ Internet for Better Life
"แม้ ETDA จะเริ่มดำเนินโครงการนี้เป็นปีแรก แต่ก็มีองค์กร หน่วยงาน ชมรม โรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจตอบรับให้นำหลักสูตรดังกล่าวเข้าไปจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยคุกคามทางออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแล้ว กว่า 3,800 ราย ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 11 จังหวัด (ข้อมูล ณ 13 กันยายน 2561) ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการในปีงบประมาณ 2561 ประมาณ 3,500 ราย และคาดว่าเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณนี้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4,000 ราย" นางสุรางคณา กล่าว
ETDA เดินหน้าให้ความรู้เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการ Internet for Better Life

อย่างไรก็ตาม ETDA ยังเดินหน้าจัดกิจกรรมให้ความรู้ในโครงการนี้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในประเทศไทยทุกกลุ่มวัยมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์ ปลูกจิตสำนึกในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และห่างไกลจากภัยคุกคามทางออนไลน์ โดยในระยะต่อไป ETDA มีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตร และเนื้อหาการเรียนรู้ให้เป็นแบบออนไลน์ ให้สอดคล้องกับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย และผู้สนใจสามารถเรียนรู้ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา และสอดคล้องกับชีวิตในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ