ภาพข่าว: วิศวะ ฯ จุฬา ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการ “เรื่องโอโซน เรื่องของเรา” ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 19 กันยายน 2561 10:38:31 น.
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น

รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารโลก และธนาคารออมสิน จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน รวมถึงรณรงค์ให้โรงงานอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซไฮโดรคาร์บอน-ฮาโลเจน

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ChulaEngineering
ข่าวที่เกี่ยวข้อง