นักศึกษา มทร.อีสาน รับรางวัลเยาชนดีเด่น ด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 16:59:52 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษา นายอัษฎา ลิ้มตระกูลวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ของเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับคัดเลือกว่าเป็นเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรม โดยคัดเลือกจากสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด

นายอัษฎา ลิ้มตระกูลวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2538 อายุ 24 ปี นับถือศาสนา พุทธ ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และใช้เวลาว่างจากการเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมดนตรีพื้นถิ่นอีสาน โดยเครื่องดนตรีที่เลือกเล่นและมีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ซออีสาน ซึ่ง นายอัษฎา มักจะได้เข้าร่วมแสดงในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมของจังหวัดนครราชสีมา มาโดยตลอด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง