สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 17:27:54 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สถานที่: ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
วันที่จัดกิจกรรม: 23 กันยายน 2018 เวลา 12:30 น.

สถานการณ์ในปัจจุบันวัยรุ่นเป็นวัยที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้มากที่สุดวัยหนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นที่จะสามารถพบเห็นได้ตามหน้าสื่ออยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอาจจะมีสัญญาณบางอย่างที่แสดงออกเป็นปัญหาพฤติกรรมได้หลายประการ เช่น เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว ละเมิดกฎเกณฑ์ กติกาต่าง ๆ มีการทำร้ายผู้อื่น มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งทางร่างกายและจิตใจ พึ่งการใช้สารเสพติด มีอารมณ์ที่ไม่ปกติ สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน รวมทั้งศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาของวัยรุ่นในปัจจุบันเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 ขึ้นโดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

วันที่ 23 กันยายน 2561 ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา กิจกรรม
- 12.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
- 13.00 น. กล่าวเปิดงานโดยประธานในพิธี (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
- 13.45 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
- 14.15 น. การเสวนาหัวข้อ "สุขภาพจิตวัยรุ่นกรุงเทพฯ" (ดารารับเชิญ,คุณหมอด้านจิตวิทยาวัยรุ่น)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง