Esri ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี ชูเทคโนโลยี GIS พัฒนาสมาร์ทซิตี้ “นครนนท์ 4.0”

ข่าวเทคโนโลยี Monday September 24, 2018 15:19 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--CDG Group บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS แบบครบวงจร นำโดยนางสาวแสงเดือน อัศวธีระนันท์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส (ที่สามจากซ้าย) พร้อมทีมนักพัฒนาซอฟแวร์และโซลูชัน เข้าร่วมแสดงความยินดีและถ่ายทอดความรู้การใช้งานเทคโนโลยี GIS เพื่อการพัฒนานครนนทบุรีสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ในงานสัมมนาและชมนิทรรศการ "นครนนท์ 4.0 โครงการจ้างเหมาการให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต" โดยมี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ที่สามจากขวา) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ที่สองจากขวา) นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ที่สองจากซ้าย) นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ขวาสุด) นางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณรงค์ ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี (ซ้ายสุด) ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี งานสัมนนาและชมนิทรรศการ "นครนนท์ 4.0 โครงการจ้างเหมาการให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต" ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เป็นการเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อการพัฒนาเมืองนครนนทบุรีสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ ด้วยการใช้ระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการของข้อมูลเชิงพื้นที่ ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาของประชาชน มีหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว สามารถระบุพิกัดบนแผนที่ พร้อมแจกจ่ายงานให้หน่วยงานต่างๆ และรายงานผลกลับไปยังผู้แจ้งเหตุได้อีกด้วย ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเหตุร้องเรียนต่างๆ ผ่าน application หรือ website บนสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต ซึ่งจะถูกส่งต่อข้อมูลมาที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการในการกระจายงานและติดตามผ่าน dashboard ซึ่งงานทั้งหมดแบ่งเป็น 6 ระบบงาน ได้แก่ ระบบแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียน ระบบสวัสดิการและสังคม ระบบสาธารณสุข ระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบงานติดตามโครงการ ระบบบูรณาการข้อมูลและ ArcGIS Platform โดยระบบทั้งหมดนี้ได้รับการพัฒนาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ ในการนำซอฟแวร์ ArcGIS มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลและตอบคำถามด้าน location ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการนำประโยชน์จากการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล ในงานนี้ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ประกอบด้วยประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ เจ้าของกิจการ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการใช้งานระบบแจ้งเหตุร้องเรียนร้องทุกข์ และการประสานงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆของเทศบาลนครนนทบุรี พร้อมสาธิตการใช้งานระบบจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนักพัฒนาซอฟแวร์และโซลูชันมืออาชีพ …………………………………………………………………………………………………………………… เกี่ยวกับบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี เป็นผู้นำด้าน Location Intelligence และเป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก ESRI Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งภายในประเทศไทยและรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) มีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล กองทัพ และภาคการศึกษา พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.esrith.com …………………………………………………………………………………………………………………… เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ซีดีจี กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cdg.co.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ