ราชมงคลพระนคร จับมือ 2 สถาบันระดับชาติ ประชุมวิชาการทางวิศวกรรม นวัตกรรม อุตสาหกรรม ครั้งที่7

ข่าวทั่วไป Monday September 24, 2018 16:54 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนจำนวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน, การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน, การบริหารและพัฒนาองค์กรในอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน, วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน, วิศวกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืน,วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน และการพัฒนาความยั่งยืนเชิงอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การบรรยายพิเศษจาก ดร.อาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม บรรยายเรื่อง"การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) รวมทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วย ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สุรชัย กาญจนาคม โทรศัพท์ 06-4649-6171 หรือ www.sime.eng.rmutp.ac.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ