งาน PPC Open House และประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ระดับป.โท/เอก ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 12:21:03 น.
กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับป.โท/เอก
หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2562
และงาน PPC Open House 2019
สำหรับผู้สนใจเรียนต่อป.โท/เอก หลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาโท 3 สาขา ได้แก่
1.เทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงาน (M.S. in Petroleum & Energy Technology)
2. เทคโนโลยีปิโตรเคมี (M.S. in Petrochemical Technology)
3.วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (M.S. in Polymer Science)
ระดับปริญญาเอก 2 สาขา ได้แก่
1. เทคโนโลยีปิโตรเคมี (Ph.D. in Petrochemical Technology)
2.วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Ph.D. in Polymer Science)
กำหนดการ PPC Open House 2019 (ครั้งที่ 2)
- วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น.
- วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 -12.00 น.
เนื่องจากการจัด Open House ครั้งแรกเมื่อ 14-15 ก.ย 2561
ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม และยังมีน้องๆที่ลงทะเบียนไม่ทัน
วิทยาลัยฯจึงได้เปิดรอบ 2 ให้แล้ว!! รีบมานะคะ!
ลงทะเบียนแล้วเดินทางมาที่วิทยาลัยฯ ในวันที่เลือก(วันใดวันนึง)ได้เลย
ไม่ต้องรออีเมลล์ตอบกลับจ้า ชวนเพื่อน ชวนพี่ ชวนน้องมาได้เล๊ย!
โปรโมชัน: เข้าร่วมงาน PPC Open House ได้รับสิทธิ์สมัครเรียนฟรี!
รายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ : http://www.ppc.chula.ac.th/admission
กำหนดการรับนิสิตใหม่ระดับป.โท/เอก ปีการศึกษา 2562
- ส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียน : บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2561
- สัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษา : เดือนมกราคม - มีนาคม 2562
- ลงทะเบียนเรียน : เดือนเมษายน 2562
- Intensive Course และเริ่มภาคการศึกษาแรก : เดือนมิถุนายน 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.ppc.chula.ac.th/admission
Facebook page: http://www.facebook.com/ppcacademic
โทร: 02-218-4116
อีเมลล์: ppcacademic@chula.ac.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง