เลือกเรียนการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจโลจิสติกส์ ที่ มจพ. เพราะอยากไปทำงานต่างประเทศ

ข่าวทั่วไป Friday September 28, 2018 16:34 —ThaiPR.net

เลือกเรียนการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจโลจิสติกส์ ที่ มจพ. เพราะอยากไปทำงานต่างประเทศ

กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร และสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่http://www.admission.kmutnb.ac.th ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักศึกษา เป็นประจำทุกปี
เช่นเคยวันนี้พามารู้จักคนเก่ง การันตีด้วยรางวัลอันดับ 3 จากการแข่งขันประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "NAK SUK SA THAI PAI MALAYSIA" ซึ่งจัดการแข่งขันโดยสถานทูตมาเลเซียในไทย อยากรู้จักเธอแล้วใช่ไหมค่ะ!! พร้อมแล้วมาเลย
นางสาวชลทิวา เจริญศรี ชื่อเล่น "วา" กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เริ่มคำถามแรกกันเลยค่ะ น้อง "วา" จบการศึกษาจากที่ไหนค่ะ "ดิฉันจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี" โดยส่วนตัวชอบเรียนด้านการบริหาร และชอบไปเที่ยวต่างประเทศ มีความฝันว่าอยากเดินทางไปประเทศต่าง ๆ เพื่อได้พบเจอสิ่งใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยเจอ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ดิฉันเลือกเรียนสาขาการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจโลจิสติกส์ ที่ มจพ. และที่สำคัญเราจะได้มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศ
"วา" เลือกเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติของ มจพ. เป็นการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่เข้มข้นทำให้เราได้เตรียมความพร้อม เพื่อที่จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 นี้เองที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วม การประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "NAK SUK SA THAI PAI MALAYSIA" ซึ่งจัดการแข่งขันโดยสถานทูต มาเลเซียในไทย พอดีตรงกับช่วงที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดเทอมกับทางวิทยาลัย ทำให้ได้นำความรู้ด้านการเขียนมาใช้ในวิชา "Writing Process" จากการเรียนวิชานี้ทำให้ทักษะการเขียนของดิฉันดีขึ้น และเป็นแบบแผนมากขึ้น และดิฉันก็ได้รับรางวัลอันดับ 3 จากการแข่งขันในครั้งนี้ รางวัลจากการแข่งขันก็คือ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งประเทศมาเลเซียก็เป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน
การได้เดินทางไปที่ปีนังในครั้งนี้ ทำให้ได้รู้ว่าการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน ปัจจุบันสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายมาก ปีนังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน และเป็นเมืองที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลายมากมาย การไปเที่ยวในครั้งนี้เป็นการเดินทางคนเดียว เราต้องวางแผนและจัดการการเดินทาง ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวเองทั้งหมด ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากที่นี่ได้ดีมาก นักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม ไทย ตะวันตก และชาวเอเชีย ได้มาท่องเที่ยว และหลาย ๆ คนต่างบอกว่าเขาก็ได้ไปเที่ยวที่ไทยมาแล้ว และบางคนก็กำลังจะเดินทางต่อไปเที่ยวที่ไทย และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน หลาย ๆ คนพูดได้มากกว่าหนึ่งหรือสองภาษา ทำให้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้ฝึกฝนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น เพราะตัวดิฉันนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีที่สุด
ในส่วนตัวแล้วคิดอย่างไรกับประชาคมอาเซียนที่ตอนนี้ก็ก้าวเข้ากันแบบเต็มตัวแล้วในทุกๆ องค์กร ดิฉันคิดว่า เป็นการเปิดกว้างทางการศึกษามากขึ้น ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เทคโนโลยี สังคม หรือนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างรอบด้าน เพราะทุกประเทศในอาเซียนสามารถสัญจรได้อย่างกว้างขวาง และง่ายดายขึ้น ในอนาคตนิสิตนักศึกษาก็ต้องเรียนจบและทำงาน ซึ่งทุกคนมีการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้ว เมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็จะต้องปรับตัว เช่น การทำงานร่วมกันทั้งในส่วนของนักศึกษาไทยเองที่ได้ทำงานในประเทศอื่น ๆ และนักศึกษาต่างชาติก็เข้ามาทำงานในไทยเช่นกัน
ดิฉันอยากให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านการฝึกงานหรือการเรียนต่อในประเทศอาเซียนแก่นักศึกษา และอยากให้ส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษให้มาก ๆ เพื่อรองรับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานในอนาคต และอยากให้เพื่อน ๆ ทุกคน ศึกษาข้อมูลประชาคมอาเซียน เพื่อการทำงานในอนาคต ซึ่งในอนาคตการลงทุน การทำงาน การทำธุรกิจระหว่างประเทศอาเซียนจะมีมากขึ้น ดิฉันคิดว่าเราควรเตรียมพร้อมเพื่อการทำงานกับประเทศเพื่อนบ้านในอาชีพต่าง ๆ สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอาเซียน เช่น เวียดนาม กัมพูชา เพื่อนในชั้นเรียนก็มีนักศึกษาที่เป็นต่างชาติ ทำให้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความคิด และวัฒนธรรม ทำให้เพื่อน ๆ ต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรม และประสบการณ์ต่าง ๆ จากประเทศไทย
สุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่า เราสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันได้ ทั้งนี้ก็ได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในหลายๆ บริบทซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ที่หลายคนอาจจะไม่สนใจ แต่เราควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ทันโลกและทันเหตุการณ์ จะทำให้เราเตรียมพร้อม และเพิ่มโอกาส ทั้งด้านการทำงาน ทำธุรกิจ การประกอบอาชีพ ในอนาคตอันใกล้

# สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
# วิทยาลัยนานาชาติ มจพ.
# หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
# มจพ.


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ