มทร.ธัญบุรี รับ 'พนักงานมหาวิทยาลัย’ 69 อัตรา !!

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 09:52:49 น.
กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2561 สายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งหมด 69 อัตรา แบ่งเป็น สายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 44 อัตรา วุฒิปริญญาโทเงินเดือน 26,250 บาท ปริญญาโท (5ปี) 27,770 บาท และวุฒิปริญญาเอก 31,500 บาท ซึ่งมีคณะและวิทยาลัยที่เปิดรับ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 อัตรา, คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 อัตรา, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 อัตรา, คณะบริหารธุรกิจ 15 อัตรา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 อัตรา, คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 อัตรา, คณะศิลปศาสตร์ 8 อัตรา, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 อัตรา, วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 1 อัตรา และโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี 1 อัตรา

ส่วน สายสนับสนุน เปิดรับจำนวน 25 อัตรา วุฒิปริญญาโท เงินเดือน 22,750 บาท ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท และวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง เงินเดือน 14,950 บาท โดยเปิดรับตำแหน่งบุคลากร กองบริหารงานบุคคล 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 อัตรา, คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 อัตรา, กองอาคารสถานที่ 1 อัตรา, กองพัฒนานักศึกษา 3 อัตรา, สำนักบัณฑิตศึกษา 2 อัตรา, สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1 อัตรา, วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 อัตรา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 อัตรา, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 อัตรา,กองนโยบายและแผน 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 2 อัตรา นักวิเทศสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 1 อัตรา นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 อัตรา และช่างเขียนแบบ กองอาคารสถานที่ 1 อัตรา

ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://rmutt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 4913 และ 4918

ข่าวที่เกี่ยวข้อง