มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือทาด้านการจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 15:37:32 น.
กรุงเทพฯ--11 ต.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรื่อง เรียนเชิญร่วมงาน "พิธีลงนามความร่วมมือทาด้านการจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Excusive Program in Commerce and Trade : TEPCoT)"

ด้วยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดให้มีพิธีลงนามต่อวาระสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับที่ 5 ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Excusive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) ระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย กับ มหาวิทยาลัยหอการค้า

ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการจึงใคร่ครวญขอความอนุเคราะห์ท่านเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวในพิธีลงนามต่อวาระสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ในวันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กำหนดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Excusive Program in Commerce and Trade : TEPCoT)

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
14.00 น. ลงทะเบียน และ รับประทานอาหารว่าง
15.00 น. ผู้บริหารทั้ง 6 หน่วยงาน แถลงถึงความร่วมมือ และลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU)
15.30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โดย 6 หน่วยงาน พร้อมพยาน
15.45 น. ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
16.00 น. เสร็จสิ้นพิธีลงนาม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง