โพสต์พาเที่ยว – Ride Explorer ชวนนักเดินทาง ร่วมงานประเพณีอออกพรรษาของชาวไทใหญ่

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 17:53:05 น.
กรุงเทพฯ--11 ต.ค.--
เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นถิ่น วิถีชุมชนไทใหญ่ เริ่ม 23 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน นี้ สนใจติดต่อ 053 612 982-3

งานประเพณีออกพรรษาไทใหญ่ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นงานออกพรรษาที่เป็นที่รู้จักและเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาของชาวไทใหญ่ ผู้ที่เคร่งครัดในพุทธศาสนา อีกทั้งให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กาลังจะมาถึง

ซึ่งงานประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ตักบาตรตีสี่ (เป็นความเชื่อที่ว่าพระอุปคุตจะออกจากฌาน มาบิณฑบาตที่โลกมนุษย์โดยจะแปลงกายเป็นเณรน้อยออกบิณฑบาตตั้งแต่ก่อนฟ้าสาง โดยชาวบ้านจะรอตักบาตรหน้าบ้านที่มีการประดับซุ้มราชวัติ, ประทีป และโคมไฟ, ขบวนแห่เทียนเหง (แห่เทียน 1,000 เล่ม) ขบวนแห่จองพารา

พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมตลาดย้อนยุค การประกวดธิดาออกว่า และงานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ที่จัดแสดงโคมในรูปแบบแปลกตา เป็นการบอกเล่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดทั้งปี ท่ามกลางความหลากหลายของชาติพันธุ์ ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ไว้ภายในงาน พร้อมในงานจะมีอาหาร ขนมพื้นถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ประเพณีไปด้วยกัน โดยงานประเพณีออกพรรษาของไทใหญ่ จะมีกำหนดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

งานประเพณีออกหว่า อำเภอแม่สะเรียง
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีเปิดลานวัฒนธรรม ณ วัดอุทยารมณ์หรือวัดจองสูง ,
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ชมพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ ,
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ร่วมชมขบวนแห่เทียนเหง, ชมการประกวดธิดาออกหว่า
งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 วันเปิดงาน
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 วันแห่จองพารา
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 วันตักบาตรเทโว ณ วัดพระธาตุดอยกองมู
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 วันปิดเทศกาลฯ หรือวันก๋อยจ้อด
งานประเพณีกาดหลู่เมืองปาย อาเภอปาย
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 วันแห่จองพารา
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทใหญ่ และการประกวดตีกล้องก้นยาว

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. 053 612 982-3 หรือ Facebook : TAT Maehongson ไม่เว้นวันหยุดราชการ และทาง

https://thai.tourismthailand.org/เกี่ยวกับประเทศไทย/ปลายทาง/แม่ฮ่องสอน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง