ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ในวันหยุดยาววันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 13-16 ต.ค. 61

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 09:01:19 น.
กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking)โซน C ช่วงวันหยุดติดต่อกันของวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ต.ค.61 พร้อมจัดเตรียมรถ Shuttle Bus วิ่งให้บริการรับ – ส่งระหว่างลานจอดรถระยะยาว โซน C กับอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทสภ. (โดยเริ่มยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 16 ต.ค.61)

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มสามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center หมายเลข 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง