แม็คยีนส์ แจกใหญ่ แจกหนัก! มอเตอร์ไซค์ YAMAHA MC LIMITED EDITION 20คัน

ข่าวทั่วไป Friday October 12, 2018 11:31 —ThaiPR.net

แม็คยีนส์ แจกใหญ่ แจกหนัก! มอเตอร์ไซค์ YAMAHA MC LIMITED EDITION 20คัน

กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--แม็คกรุ๊ป

แม็คยีนส์ ฉลองครบรอบ 43 ปี จัดแคมเปญแห่งปีให้กับลูกค้าสมาชิก "แม็คคลับ" เพียงช้อป กางเกงยีนส์หรือแจ็คเก็ตยีนส์ รับสิทธิ์ลุ้นรับ มอเตอร์ไซค์ Yamaha รุ่น R15 และ Yamaha รุ่น GT125 ทุกเดือน รวม 20 รางวัล มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 5 ต.ค. 61 – 5ก.พ. 62 ที่ร้านแม็คยีนส์ทุกสาขา เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าและ www.mcshop.com

กติกาการร่วมสนุก
เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิก mcclub เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์กางเกงยีนส์หรือแจ็คเก็ตยีนส์ ที่ร้าน Mc Jeans เคาน์เตอร์ Mc Jeans ทุกแห่ง(ยกเว้น Sales floor) ในห้างสรรพสินค้า ร้าน mcmc หรือ www.mcshop.com เพื่อลุ้นรับรางวัล
รางวัลที่ 1 มอเตอร์ไซค์ Yamaha รุ่น R15 จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 97,000 บาท รวมมูลค่า 388,000 บาท โดยแจกทุกเดือน เดือนละ 1 รางวัลรางวัลที่ 2 มอเตอร์ไซค์ Yamaha รุ่น GT125 จำนวน 16 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 46,100 บาท รวมมูลค่า 737,600 บาท โดยแจกทุกเดือน เดือนละ 4 รางวัลรายละเอียดการได้รับสิทธิมีดังนี้
รับ 1 สิทธิ เมื่อซื้อกางเกงยีนส์หรือแจ็คเก็ตยีนส์ 1 ชิ้นในใบเสร็จเดียวกันรับสิทธิ 2 เท่า เมื่อซื้อกางเกงยีนส์หรือแจ็คเก็ตยีนส์ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปในใบเสร็จเดียวกัน ต่อสินค้าทุกๆ 1 ชิ้น สำหรับใบเสร็จนั้น ๆรับสิทธิ 3 เท่า เมื่อซื้อกางเกงยีนส์ รุ่น Biker หรือแจ็คเก็ตยีนส์ รุ่น Biker 1 ชิ้น ต่อสินค้าทุก ๆ 1 ชิ้น สำหรับใบเสร็จนั้น ๆทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของตนเองผ่านทาง http://mcclub.mcshop.com/User และทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าใส่รายละเอียดข้อมูลสมาชิกหรือทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

เงื่อนไขกิจกรรม
1. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ร่วมกิจกรรม และทำการจับรางวัล ณ Mc Jeans สาขา Future Park รังสิต จำนวน 4 ครั้ง ในเวลา 10.30 น.
ครั้งที่ 1 ข้อมูลของผู้ที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 61 จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 61 จับรางวัลวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 2 ข้อมูลของผู้ที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 61 จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 61 จับรางวัลวันที่ 17 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 3 ข้อมูลของผู้ที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 61 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 62 จับรางวัลวันที่ 15 มกราคม 2562
ครั้งที่ 4 ข้อมูลของผู้ที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 62 จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 62 จับรางวัลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
2. บริษัทฯจะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.facebook.com/mcjeansและ www.mcshop.com ในเวลา 12.00 น.
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มกราคม 2562ครั้งที่ 4 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 25624. บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่จับรางวัล เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัล ที่ Mc Design Center เลขที่ 2 สุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เวลา 14.00 น. ในวันที่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 (สำหรับการจับรางวัล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)วันที่ 24 ธันวาคม 2561 (สำหรับการจับรางวัล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561)วันที่ 22 มกราคม 2562 (สำหรับการจับรางวัล ณ วันที่ 15 มกราคม 2562)วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (สำหรับการจับรางวัล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการตัวจริง และสำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดง กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย
5. พนักงานของ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
6. ตลอดระยะเวลาการร่วมสนุก ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถมาติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ
9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
10. ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของ บริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
11. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ
12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้ทีมงานฯ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
14. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณภาพของรางวัล ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต และหรือผู้จำหน่ายสินค้าโดยตรง
15. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอน, ค่าจดทะเบียน, ค่าภาษีป้ายทะเบียน, ค่าประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ โดยบริษัทฯจะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ