ภาพข่าว: ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมรับฟังแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มทร.ศรีวิชัย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 12:24:43 น.
กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วันที่ 13 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมรับฟังแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มทร.ศรีวิชัย "ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไปสู่การปฏิบัติ" ร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ มทร.ศรีวิชัย ตรัง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง