สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จับมือ ซีพี ออลล์ ประกาศผลการตัดสินข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2561

ข่าวทั่วไป Friday October 12, 2018 16:47 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--ซีพี ออลล์ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จัดงาน "ประกาศผลรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561" (Digital News Excellence Awards 2018) ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศใน 8 สาขา รวม 400,000 บาท เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคม บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของอุปกรณ์ดิจิทัล และบริการออนไลน์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวว่า ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมเพิ่มมากขึ้น สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จึงได้ร่วมกับบมจ.ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี โดยในปีนี้ได้รับความสนใจจากสื่อสำนักต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก แต่ละผลงานมีความโดดเด่น และมีคุณภาพอย่างน่าสนใจ คณะกรรมการใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นในแต่ละประเภท สร้างสรรค์และจรรโลงสัมคมไทย ให้น่าอยู่มากขึ้นไป "ขอบคุณสำนักข่าว สื่อมวลชน ที่ให้ความสนใจในการส่งข่าวเข้าประกวด และสปอนเซอร์ ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ เพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนา สร้างสรรค์ข่าวที่ดี มีประโยชน์ออกสู่สังคมต่อไป เพราะข่าวที่ดี มีคุณภาพจะเป็นการช่วยสร้างสังคม ประเทศชาติที่ดีได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อๆ ไปจะได้รับความร่วมมือในการสร้างสรรค์ข่าวคุณภาพ และการส่งผลงานเข้าประกวดในปีต่อไป" นายก้าวโรจน์กล่าว ด้านนายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบันมุ่งสู่สังคมแบบดิจิทัล การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยี และบริการออนไลน์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้อ่านต้องการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว วันนี้แทบทุกคนอ่านข่าวผ่านสื่อออนไลน์ เพราะฉะนั้นบทบาทของสื่อออนไลน์จึงมีความสำคัญต่อคนในสังคมเป็นอย่างมาก ทำให้สื่อออนไลน์มีบทบาทมากขึ้นเป็นลำดับ หากทุกคนร่วมกันทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาคสื่อมวลชนที่นำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ มีความสร้างสรรค์จรรโลงสังคม ก็จะมีคุณูปการต่อทั้งผู้อ่าน สังคมและประเทศชาติ "ซีพี ออลล์ มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน และส่งเสริมโครงการด้านการอ่าน การเขียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน จึงได้ส่งเสริมสื่อมวลชนทำหน้าที่อย่างมืออาชีพ เดินหน้าสนับสนุนโครงการประกวดข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลงานข่าวและงานเขียนคุณภาพออกสู่สังคม สร้างสังคมที่มีคุณภาพต่อไป ซีพี ออลล์ มีความเชื่อว่า สังคมของเราจะน่าอยู่ ถ้าพวกเราช่วยกันสร้างความน่าอยู่ให้กับสังคม" นายบัญญัติกล่าว โดยรายชื่อผลการตัดสินการประกวด "รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561" มีดังต่อไปนี้ 1. ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ชื่อข่าว: รายงานพิเศษชุด โกงงบอาหารกลางวัน? ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Website: http://www.thaipbs.or.th/ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ชื่อข่าว: ย้ายค่าย ได้โปร(ลับ) EP.1 - EP.3 ชื่อองค์กร: บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด Website: www.thairath.co.th ชื่อข่าว: ล้วงเล่ห์ขายครีม EP.1 - EP.4 ชื่อองค์กร: บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด Website: www.thairath.co.th 2. ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ชื่อข่าว: รายงานพิเศษชุด เล่ห์ ลวง โลภ แชร์ลูกโซ่ ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Website: http://www.thaipbs.or.th/ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ชื่อข่าว: รายงานพิเศษชุด "นาก" ทูตแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำ ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Website: http://www.thaipbs.or.th/ ชื่อข่าว: รายงานพิเศษ "สาวไลฟ์สดโดดพระราม 8" ชื่อองค์กร: บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด Website: www.thairath.co.th 3. ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ชื่อข่าว: "ขอวาฬนำร่องครีบสั้น" สัตว์ตัวสุดท้ายสังเวยชีวิต "เหยื่อขยะ" ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Website: http://www.thaipbs.or.th/ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ชื่อข่าว: หนีนรกที่บาห์เรน EP.1-3 ชื่อองค์กร: บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด Website: www.thairath.co.th ชื่อข่าว: ผู้ต้องขังกระทำผิดซ้ำเพราะ "สังคมไม่ให้โอกาส หรือ กลัวตราบาปในใจ" ชื่อองค์กร: บริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสติ้ง จำกัด Website: www.pptvthailand.com 4. ประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ชื่อข่าว: ชัวร์ก่อนแชร์ : มันหมูเป็นอาหารสุขภาพอันดับ 8 ของโลก จริงหรือ ? ชื่อองค์กร: บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) Website: www.TNAMCOT.com รางวัลชมเชย 2 รางวัล ชื่อข่าว: "เกาะลิง" คุกหรือสวรรค์ ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Website: http://www.thaipbs.or.th/ ชื่อข่าว: ตีป้อม ROV แก้ติด ร. ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Website: http://www.thaipbs.or.th/ 5. ประเภทข่าวที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น 1 รางวัล ชื่อข่าว: ข้อมูลบัตรประชาชนรั่วไหล เราจะได้อะไรเป็นของแถม ชื่อองค์กร: บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด Website: www.manager.co.th รางวัลชมเชย 2 รางวัล ชื่อข่าว: 9 สัญญาณเตือนน่าสงสัย? ที่คุณอาจเป็นโรคซึมเศร้า ชื่อองค์กร: บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด Website: https://www.daradaily.com/ ชื่อข่าว: รถไฟฟ้า BTS เสียได้เงินคืนไหม? ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Website: http://www.thaipbs.or.th/ 6. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น 1 รางวัล ชื่อข่าว: "ครูนอกกรอบ" เด็กทุกคนเป็นที่ 1 ของผม ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Website: http://www.thaipbs.or.th/ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ชื่อข่าว: หรือเพราะแค่ "ไร้สัญชาติ" โอกาสจึงเป็นแค่ความฝัน ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Website: http://www.thaipbs.or.th/ ชื่อข่าว: อึ้ง! เด็ก 7 ขวบเริ่มเล่นพนัน ลูก ตร.ติดหนี้บอล เข้าข่ายโรคจิตเวช สมองขาดคันเบรก ชื่อองค์กร: บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด Website: www.thairath.co.th 7. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของไทย รางวัลดีเด่น 1 รางวัล ชื่อข่าว: เปิดใจหมอไทยคนแรก คว้าที่ 1 งานวิจัยโลก รักษาผมร่วงศีรษะล้านจากพันธุกรรม ชื่อองค์กร: บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด Website: www.thairath.co.th รางวัลชมเชย 2 รางวัล ชื่อข่าว: นักธรณีฟิสิกส์พบโครงสรร้างปริศนาใต้วัดไชยฯ อยุธยา ชื่อองค์กร: บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด Website: www.manager.co.th ชื่อข่าว: "ไขมันทรานส์" คืออะไร ถึงคร่าคนได้ทั้งโลก 5 แสนคนต่อปี ชื่อองค์กร: บริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสติ้ง จำกัด Website: www.pptvthailand.com 8. ประเภทภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ชื่อข่าว: ตำรวจกองปราบปราม บุกเข้าจับกุม ดร.สุกิจ พูนศรีเกษม ทนายร่างทรง 4 จี ในข้อหารุกป่า ชื่อองค์กร: บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด Website: www.manager.co.th รางวัลชมเชย 2 รางวัล ชื่อข่าว: น้ำใจคนไทยที่หน้าถ้าขุนน้ำนางนอน ชื่อองค์กร: บริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสติ้ง จำกัด Website: www.pptvthailand.com ชื่อข่าว: เบี่ยงทางน้ำ ชื่อองค์กร: บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด Website: www.thairath.co.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ